Begreppet klarspråk hör man ju ibland, men vad är det egentligen? Så här står det på Språkrådets webbplats:

Klarspråk står för myndighetstexter skrivna på ett vårdat, enkelt och begripligt språk. Klarspråk handlar ytterst om demokrati: att alla ska ha tillgång till och rätt att förstå vad som står i texter som skrivs av myndigheterna.

Klarspråk är alltså det som jag arbetar med och skriver om i mina språkbrev: att skriva tydliga och begripliga texter – med avgränsningen att det handlar om myndigheters texter. Jag har arbetat med ett antal myndigheter under mina år som språkkonsult, men ännu oftare är mina kunder företag. Därför brukar jag inte använda begreppet klarspråk till vardags, även om det är just det jag arbetar med.

Egentligen tycker jag att det är ganska knasigt att begreppet klarspråk har blivit avgränsat till att handla om just myndighetstexter. Jag tycker gott att vi kan använda det om texter i den privata sektorn också.

Vad är lättläst?

Klarspråk ska inte blandas ihop med lättläst, som jag har skrivit om i ett tidigare språkbrev. Lättläst är en särskild typ av text – eller egentligen många särskilda typer av texter, beroende på vem som ska läsa dem. Lättlästa texter är skrivna på ett ännu enklare språk än texter på klarspråk. En lättläst text riktar sig till den som har någon typ av läshinder. Det kan handla om att läsaren har ett annat modersmål än svenska. Det kan också vara så att läsaren har dyslexi eller någon funktionsnedsättning – eller helt enkelt är stressad.

Uppdatering 3 mars 2017: Sedan jag skrev den här texten har det kommit en officiell definition av begreppet Klarspråk. Det skriver jag om i Språkbrevet Klarspråk – nu finns det en definition i augusti 2013. Enligt definitionen handlar klarspråk inte längre bara om myndighetsspråk.

Skriver du klarspråk?

Skriver du texter för en myndighet eller ett företag? Vill du försäkra dig om att de är skrivna på klarspråk? Jag har många års erfarenhet av att granska och skriva texter åt företag och myndigheter. Vill du att jag ska kvalitetssäkra texterna på din arbetsplats också? Varmt välkommen att kontakta mig för att få ett kostnadsförslag.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This