I vårt samhälle kommunicerar vi allt oftare på engelska. Självklart påverkas vi av alla texter vi läser på detta språk. Har du glömt hur det egentligen skulle vara på svenska? Här kommer några minnesregler:

Stor eller liten bokstav?

På engelska skrivs innehållsorden i rubriker och titlar oftast med inledande versal: The Old Man and the Sea. På svenska börjar orden med gemener (med undantag av det första ordet i titeln, och av namn och liknande förstås): Den gamle och havet.

På engelska börjar även namn på månader och veckodagar med stor bokstav: Wednesday, 16 October, till skillnad från svenskan, där vi inleder med liten bokstav: onsdagen den 16 oktober.

Tal och decimaler

På engelska grupperar man tusental med hjälp av kommatecken: 34,892. Decimaler skrivs med punkt: 3.24. På svenska använder vi mellanrum för att skilja mellan tusentalen: 34 892. Decimaler skrivs med decimalkomma: 3,24.

’s

På engelska används tecknet ’ före s för att markera att någon äger något: Charlie’s restaurant. På svenska hakar vi på s:et direkt på ordet: Stinas restaurang. Nu tänker du kanske att det finns undantagsfall när vi behöver använda apostrofen även på svenska. Och det gör det, men risken att du behöver författa en mening av typen Jag åt inte bara upp mitt äpple, utan även Niklas’ är ganska liten.

Valutabeteckningar

I engelska texter ser vi prisangivelser som ser ut så här: £30 eller så här: $4. Man skriver alltså valutatecknet före beloppet. På svenska kommer siffran först och valutan efteråt: 54 kronor, tre dollar.

Ihop eller isär?

På svenska kan vi som bekant sammanfoga två ord till ett längre ord. Det sammansatta ordet ska då skrivas ihop: matlåda. På engelska är det däremot vanligt att orden skrivs isär: lunch box.

Det här var bara ett litet smakprov på skillnader i skrivsätt mellan engelska och svenska. Vilka fler kan du komma på?

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This