Många ord som vi använder på svenska har vi lånat in från andra språk. Ibland kan man läsa arga insändare i tidningarna om att vi inte borde använda några lånord utan använda våra gamla inhemska ord istället. Men sanningen är att om vi inte skulle använda några lånord alls skulle vi få problem med att uttrycka oss.

Idag är engelska det vanligaste långivarspråket, men under andra perioder har de flesta lånorden kommit in från till exempel franska, latin eller grekiska. Vem tänker idag på att fåtölj, program och faktiskt kommer från franskans fauteuil, grekiskans programma och latinets factum?

Lånorden är alltså inget nytt påfund utan något som alltid har berikat det svenska språket. Använd dem gärna, men anpassa dem efter svensk stavning och det svenska språksystemet, så att vi inte behöver prata om de där fauteuilerna i framtiden.

 

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag och myndigheter. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva nyhetsbrev och webbtext, blogga, skriva lättlästa texter eller ta fram språkliga riktlinjer för text.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Behöver du texthjälp? Eller vill du veta mer? Hör av dig till Jenny Forsberg på jenny@iklartext.se.
Share This