De engelska lånorden tycks bli fler och fler. Ibland kan man få intrycket att engelskan håller på att ta över svenskan, att de engelska orden så småningom kommer att bli fler än de svenska. Men jag kan lugna dig på den punkten. I en svensk dagstidning utgör de engelska lånorden max fem promille (Du läste rätt: max 5 av 1000 dagstidningsord är engelska lånord). Det finns alltså ingen risk att de engelska orden skulle ta över de svenska.

Men hur är det då med grammatiken? Tänk om vi börjar använda engelska ändelser eller böjningsformer? Om det en dag blir normalt att säga Kan du ställa the kastrull på the bord? finns det anledning att oroa sig. Men där är vi inte idag.

Däremot finns det orosmoln kring det som språkvetarna brukar kalla för domänförlust. Detta problem blir allt vanligare inom bland annat naturvetenskapliga ämnen, och innebär att specialisterna inom de berörda ämnena inte kan prata om sitt specialområde på svenska. Problemet uppstår när det bara finns engelskspråklig litteratur om ett ämne, och när alla konferenser och all kommunikation om ämnet förs på engelska. Då har det skett en domänförlust. Om engelskan tar över svenskan inom tillräckligt många domäner skulle engelskan kunna ta över även på ett övergripande plan. Där är vi inte heller än, men det finns anledning att vara uppmärksam på problemet.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This