Ofta hör man åsikten att ju mer vi svenskar använder engelska istället för svenska, desto konkurrenskraftigare blir vi på den internationella marknaden och desto bättre blir det för oss. De mest radikala engelskförespråkarna tycker att vi borde lägga ner svenskan helt och gå över till engelska. Jag har till och med hört argumentet att den tid vi lägger ner på svensklektioner i skolan skulle komma till bättre nytta om vi lade den på matte och andra ”viktigare” ämnen.

Vi blir dummare på engelska

Men faktum är att den som inte får använda sitt eget modersmål tvingas säga det hon kan säga istället för det hon vill säga. Det är dessutom lättare att lära sig främmande språk om man får undervisning även på sitt modersmål. Om vi börjar använda engelska i stället för svenska skulle vi alltså bli dummare och – paradoxalt nog – kanske sämre på engelska.

Denna strävan att använda så mycket engelska som möjligt har lett till att det på många skolor i Sverige, framför allt på gymnasienivå, finns klasser där all undervisning sker på engelska. I utvärderingen av sådana utbildningar har man kommit fram till att eleverna visserligen blir bättre på engelska (även om resultaten inte är helt entydiga på den punkten), men i övriga ämnen får de sämre studieresultat än motsvarande elever som läser ämnena på svenska.

Naturligtvis ska vi fortsätta att använda engelska eller andra språk när vi kommunicerar med någon som inte kan svenska. Men i andra sammanhang gör vi rätt i att använda svenskan så ofta vi kan.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This