Egen eller egna?

Heter det min egen bok eller min egna bok? Mitt eget skrivbord eller mitt egna skrivbord? Båda varianterna förekommer, men vilken är rätt? Min egen bok De former som rekommenderas av egen är: min egen bokmitt eget skrivbordmina egna böcker. Så här skriver Språkrådet i...

Lättlästa texter tar tid

Behöver du lättlästa texter, alltså texter som är enklare att läsa än de vanliga texterna? Kanske ska det finnas en lättläst del av organisationens webbplats eller en lättläst version av en informationsbroschyr? Tänk på att avsätta tillräckligt med tid till att jobba...

Är barnet glad eller glatt?

Vilken av följande två meningar är rätt? Ditt barn blir förhoppningsvis glad och nöjd. Ditt barn blir förhoppningsvis glatt och nöjt. För många av oss vacklar språkkänslan inför den här meningen. Ordet barnet har t-genus, så då borde adjektiven böjas enligt det,...