Heter det Han är större än jag eller Han är större än mig? Det är en klassisk språkfråga, som har samma svar som många andra språkfrågor. Vilket svaret är får du veta här.

Fråga med olika varianter

Det finns förstås många varianter på den här frågan, till exempel de här:

  • Heter det Jag är större än dig eller Jag är större än du?
  • Heter det Han är lika stor som mig eller Han är lika stor som jag?
  • Heter det Hon är längre än jag eller Hon är längre än mig?

Det går att säga både och

Svaret, som den här frågan har gemensamt med så många andra språkfrågor, är att båda uttryckssätten är korrekta.

Tidigare betraktades större än jag som det korrekta uttryckssättet, medan större än mig ansågs talspråkligt eller till och med felaktigt. Ett argument för det var att större än jag var en satsförkortning av större än (vad) jag är. Eftersom man inte kan säga större än mig är så var större än jag det korrekta uttrycket.

I Språkriktighetsboken läser jag att ”Man kan dock lika gärna vända på argumentet: längre än mig kan anses mer korrekt, eftersom det är ett fullständigt uttryck, medan längre än jag förutsätter eller – enligt en del språkbrukare – kräver ett efterföljande är.”

Även enligt Språkrådet kan man använda båda uttryckssätten. Läs gärna mer om det i Språkrådets frågelåda om du vill.

Svaret på frågan om det heter större än jag eller större än mig är alltså: Det går bra att säga, eller skriva, både och.

Vill du ha tydliga och korrekta texter?

Vill du ha tydliga och korrekta texter som är anpassade efter läsarna? Jag skriver och omarbetar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Kontakta mig, Jenny Forsberg, examinerad språkkonsult i svenska på Klartext, för att få ett kostnadsförslag.

Vill du bli bättre på att skriva texter i jobbet? Här hittar du onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This