Har du sett att ordet hjälpfull har börjat användas mer och mer där vi traditionellt har använt hjälpsam? Är det rätt att använda hjälpfull på svenska? Och hur ska vi egentligen använda ordet hjälpsam?

Hjälpfull finns inte i ordböckerna

Ordet hjälpfull står inte i ordböckerna, och jag skulle säga att det är en direktöversättning av engelskans helpful. Men ordet används ofta på svenska, så det är mycket möjligt att det kommer att få en plats i ordböckerna framöver. Personligen ser jag ingen anledning att använda det eftersom vi redan har hjälpsam med samma betydelse. Jag rekommenderar att du använder hjälpsam och inte hjälpfull.

Kan bär vara hjälpsamma?

Apropå hjälpsam och översättning från engelska så stöter jag även på ordet på svenska i en betydelse som jag inte tycker är självklar. Som i det här exemplet:

Sura drycker rekommenderas vid urinvägsinfektion. Tranbärsjuice, lingondricka eller citronvatten kan vara hjälpsamma.

Även här tycker jag mig se att det är ett lån från engelskan, där helpful används på det här sättet.

Jag skulle säga att människor kan vara hjälpsamma, inte saker – som tranbären i det här exemplet. Här skulle jag skriva Tranbärsjuice, lingondricka eller citronvatten kan hjälpa. Andra formuleringar som skulle kunna fungera är olika varianter av ha hjälp av/få hjälp av/bli hjälpt av eller kanske ha nytta av.

Helpful information blir inte hjälpsam information på svenska utan snarare användbar information.

Språkrådet: bara människor är hjälpsamma

Jag frågade även Språkrådet, och de höll med mig om att det traditionellt bara är människor som kan vara hjälpsamma. Men de har också noterat att den här användningen börjar bli etablerad i vissa genrer. De påpekade också att vi har använt ordet på det här sättet i svenskan långt tidigare (slå gärna upp ordet i Svenska Akademiens ordbok på svenska.se om du vill se gamla exempel), men att den användningen sedan har försvunnit ut ur språket. Svaret jag fick från Språkrådet innehöll bland annat den här formuleringen:

”Sammanfattningsvis skulle jag ännu inte beskriva det som en helt vedertagen användning i standardsvenska, i alla fall inte i formellare stilar, men som balanserande på gränsen dit.”

Jag rekommenderar som vanligt att du undviker att använda ord på ett sätt som dina läsare kan irritera sig på. Låt alltså bara människor ha egenskapen hjälpsam när du skriver texter i jobbet. I ett meddelande till en kompis skriver du förstås precis som du vill.

Behöver din arbetsplats begripliga och korrekta texter?

Vill du och din arbetsplats ha begripliga och korrekta texter som är anpassade efter läsarna? Jag skriver och omarbetar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Kontakta mig för att få ett kostnadsförslag.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This