Du som läser Klartexts språkbrev vet redan hur viktigt språket är. Ändå står det inget om språket i lagen.

År 2005 tog riksdagen fram fyra språkpolitiska mål:

  • Svenska språket ska vara huvudspråk i Sverige.
  • Svenskan ska vara ett komplett och samhällsbärande språk.
  • Den offentliga svenskan ska vara vårdad, enkel och begriplig.
  • Alla ska ha rätt till språk: att utveckla och tillägna sig svenska språket, att utveckla och bruka det egna modersmålet och nationella minoritetsspråket och att få möjlighet att lära sig främmande språk.

Under våren 2008 tog språklagsutredningen fram ett förslag till en lag om språket. Lagförslaget består av 16 paragrafer, som i stort sett bygger på de här språkpolitiska målen.

Bevara svenskan – och de andra språken

Lagförslaget ska säkra svenskans ställning jämfört med engelskan och alla andra språk som talas i Sverige. Ett annat syfte med lagen är att bevara den språkliga mångfalden som vi har i landet.

Förutom de nationella minoritetsspråken, som är samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch, ska även det svenska teckenspråket skyddas och främjas.

Vad händer i Sverige utan språklag?

Utan en svensk språklag kan språksituationen utvecklas negativt på många nivåer: engelskan tar över svenskan inom vissa områden, den som inte talar några främmande språk stängs ute från delar av samhället, det offentliga språket blir så krångligt att medborgarna har svårt att ta till dig samhällsinformation, den som har ett annat modersmål än svenska får inte utveckla det och får därmed förmodligen svårare att lära sig svenska. Och så vidare.

Språklag till sommaren

Men om allt går vägen kan vi ha en svensk språklag sommaren 2009. Lagen kommer alltså att underlätta kommunikationen inom många delar av samhället. Dessutom får du som skriver klart och begripligt lagen på din sida.

Uppdatering: Numera har vi en språklag.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This