Ofta ser man de talspråkliga formerna våran och eran i texter. Men vad är korrekt egentligen?

Vår och er kallas possessiva pronomen, precis som min, din, sin, hans, hennes, dess och deras. De talar om vem som äger något. Dessa pronomen böjs efter substantivet som de hör ihop med. Det heter vår stol, vårt bord, våra bokhyllor. Och er stol, ert bord, era bokhyllor.

Böjningsformerna för vår och er är:

vår, vårt våra

er, ert, era

Våran och eran är talspråk

Men våran och eran då, var kommer de in i bilden? De är talspråkliga former, liksom vårat och erat. De är de vanliga formerna i många dialekter. Många av oss säger alltså våran stol, vårat bord, eran stol, erat bord. Det är vanligt att det finns skillnader mellan talspråk och skriftspråk, så det är inget fel med det.

I skriftspråket anses däremot formerna våran, vårat, eran och erat inte korrekta enligt dagens språkvård. Om du messar med en kompis behöver du förstås inte bry dig om sådant; du gör som du vill i din privata kommunikation, bara du ser till att mottagaren förstår. Om du däremot skriver text i ett officiellt sammanhang, till exempel på jobbet, rekommenderar jag att du följer språkreglerna. Det finns nämligen stor risk att ett företag eller en organisation som använder talspråkliga uttryck i sina texter uppfattas som mindre seriösa.

Varför finns de här formerna?

De här formerna av orden är inget nytt påfund. Så här skriver Språkrådet i sin frågelåda:

”Formerna våran, vårat, eran, erat är gamla ackusativformer, det vill säga böjningsformer som fanns i svenskan fram till slutet av medeltiden.”

De här böjningsformerna alltså blivit kvar i talspråket på många håll i Sverige.

Undvik våran och eran när du skriver formella texter

Min rekommendation är: undvik de talspråkliga formerna våran, vårat, eran och erat när du kommunicerar i skrift i andra sammanhang än i din privata kommunikation. Då slipper du riskera att läsaren stör sig på dig eller organisationen som du representerar – eller inte tar er på allvar. Att skriva vår, vårt, er och ert är en del i att skriva professionella texter som når fram till sina läsare.

Läs fler språkbrev

Vill du läsa fler språkbrev?

Här hittar du alla mina tidigare språkbrev

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This