När jag gick i skolan fick jag lära mig att det inte är korrekt svenska att säga – eller skriva – spendera tid. Det enda man kan spendera är pengar. Tillbringa tid är det enda korrekta uttrycket. Man spenderar pengar men tillbringar tid.

Ovanstående stycke skulle kunna vara påhittat för att visa hur det ofta fungerar med språkfrågor. Den som frågar har lärt sig i skolan att något är rätt eller fel och håller sedan fast vid det, oavsett om språket har förändrats under de decennier som har gått sedan personen gick i skolan, och oavsett om det ens var korrekt från början. Just det här fallet är inte påhittat, utan det var faktiskt en lärare som sa det här när jag gick i skolan. Det betyder dock inte att det är en språkregel som gäller idag.

Spendera tid och tillbringa tid är båda korrekta uttryck

I dag betraktas båda uttrycken spendera tid och tillbringa tid som korrekta.

Om du slår upp ordet spendera i Svenska Akademiens ordlista, till exempel på svenska.se, ser definitionen ut så här:

  1. använda, göra slut på pengar
  2. tillbringa tid

Även Språkrådet skriver i sin frågelåda att man kan använda spendera även om tid. De utvecklar svaret med ett resonemang om att det finns många exempel på att vi behandlar tid som om det vore en ekonomisk tillgång. Vi använder uttryck som investera tid, spara tid och förlora tid. ”Därför är det helt rimligt att vi också kan spendera tid på något.”

Kommer uttrycket spendera tid från engelskan?

Ett vanligt argument mot att använda spendera tid är att det är en direktöversättning från engelskan. Det behöver inte vara ett argument mot att använda ordet; vi har gott om lånord från andra språk i svenskan, och många av dem har betraktats som främmande eller konstiga när vi först började använda dem.

Dessutom är användningen av spendera om tid inte ny i svenskan. Den som slår upp ordet i Svenska Akademiens ordbok kan hitta exempel på att ordet användes i den betydelsen i svenskan redan på 1700-talet. (SAOB är den historiska ordboken i många band, som inte ska förväxlas med Svenska Akademiens ordlista – du hittar båda på svenska.se.) Att vi har lånat in betydelsen från engelskan på sistone stämmer alltså inte. Däremot tror jag att den här betydelsen har fått större spridning i och med att många av oss är vana vid det engelska uttrycket spend time.

Undvik uttryck som störa läsaren

Du kan alltså fritt välja om du vill skriva tillbringa tid eller spendera tid. I formella texter – till exempel när du skriver texter i jobbet – brukar jag rekommendera att undvika uttryckssätt som kan störa läsaren och därmed hindra budskapet från att nå fram. Om skriver för en målgrupp som du misstänker kan bli irriterade på uttrycket spendera tid kan det alltså vara en bra idé att skriva skriva tillbringa tid, för att maximera dina chanser att nå ut med det du vill säga.

Läs fler språkbrev

Vill du läsa fler språkbrev?

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This