Hur avslutar man en text? Hur du skriver en avslutning beror förstås på vad det är för typ av text, så det kan vara svårt att ge övergripande råd. Här kommer i alla fall några tips, inklusive exempel på i vilka texter de passar.

Syftet med avslutningen kan vara att förankra budskapet, göra ett djupare intryck och ge känslan av framåtriktning. En bra avslutning gör att läsaren känner sig nöjd och vet vad som är nästa steg.

Avsluta med att uppmana till handling

I många texter är det bra att avsluta med förslag på vad läsaren ska göra. Det gäller till exempel i sociala medier och andra typer av marknadsföring eller säljande texter. På marknadsföringsspråk brukar man kalla det CTA, vilket står för call to action. Om du skriver en säljande text vill du antagligen att läsaren ska göra något, till exempel köpa något eller börja följa företagets kanal. Den bästa avslutningen på texten är då att tala om för läsaren vad du vill att hen ska göra: Berätta i en kommentar. Spara det här inlägget. Återkom gärna och berätta vad du tyckte.

Avsluta med att knyta ihop säcken

Blogginlägg, artiklar och många andra typer av texter vinner ofta på att du i slutet av texten återknyter till början. Det innebär att du gör en koppling till början av texten. Om du inledde texten med en fråga svarar du på den i avslutningen. Om du inledde med en tanke kan du upprepa den och visa hur du har belyst den i texten. På så sätt hjälper du läsaren att se sammanhanget och ger en känsla av att texten kommer till ett avslut eller att allt får sin upplösning.

Att knyta ihop säcken brukar också vara bra i mer personliga berättelser, till exempel om din organisation arbetar med storytelling i marknadsföringen.

Avsluta med en slutsats eller reflektion

Att avsluta en text med en slutsats eller en reflektion passar i en del sammanhang, till exempel många typer av rapporter. Där kan det även passa bra att komma med egna rekommendationer och förslag om du inte redan har gjort det tidigare i texten. I en rapport kanske du i avslutningen skriver om hur dina resultat kan användas av kolleger eller andra läsare framöver.

Avsluta mejl med hela avslutningsfrasen

När du skriver mejl är det trevligt att avsluta med en avslutningsfras. Några av de vanligaste är med vänlig hälsningvänliga hälsningar eller bara hälsningar. Undvik förkortningar av typen mvh eller MVH, eftersom många uppfattar det som otrevligt att avsändaren inte orka skriva ut hela frasen.

Skriv inget nytt i avslutningen

I avslutningen ska du inte komma med nya idéer eller fakta. Kommer du på fler saker som ska in i texten så skriver du in dem tidigare i texten, i det avsnitt av texten där de hör hemma – eller gör ett nytt avsnitt om det ämnet om det passar. Avslutningen ska samla ihop det som står tidigare i texten och inte introducera något nytt.

Sammanfatta texten sist – men placera sammanfattningen först

När du skriver en text, särskilt om den är lång, behövs en sammanfattning. Den skriver du antagligen sist, eller i alla fall i slutet av arbetet med texten, eftersom du behöver veta vad det står i texten för att kunna sammanfatta den. För dina läsare däremot, blir det tydligast och lättast att ta till sig informationen om de får läsa sammanfattningen först. En del av läsarna kanske inte ens behöver mer information utan kan nöja sig med att bara läsa sammanfattningen. I så fall har du gjort läsaren en tjänst – och kanske fått en ny läsare att intressera sig för ditt ämne, någon aldrig skulle ha läst hela texten för att få informationen. Sammanfattningen blir alltså inte en del av textens avslutning utan bara en del av arbetet med att avsluta texten.

Ibland är avslutningen mindre viktig

Det finns även många texter där avslutningen inte spelar någon viktig roll. En instruktion tar slut där det som läsaren ska göra är klart; det behövs oftast ingen särskild avslutning. En webbtext är en del av en större webbplats, och du vet kanske inte i vilken ordning läsaren kommer att läsa texterna. I vissa rapporter kan avsnitt med löpande text följas av till exempel en källförteckning utan att det behövs några särskilda avslutande ord däremellan – sammanfattningen står ju i början av texten. Och säkert finns det många andra exempel på texter utan någon särskild avslutning. Och lika många undantag, till exempel en rapport med ett tydligt avslut som knyter ihop hela texten.

Lycka till!

En avslutningsfras som jag själv ofta använder är ”Lycka till!” Den förekommer flitigt i mina språkbrev. Jag avslutar till exempel det här språkbrevet om att anpassa texten efter syfte och mottagare med: Stort lycka till med att ta reda på eller bestämma syfte och mottagare för din text!

Ett tips är att titta på någon av de senaste texterna du skrev. Hur avslutade du den? Blev du nöjd eller skulle du vilja göra på något annat sätt nu när du har läst det här? Skriv gärna om avslutningen så att den blir så bra som du vill ha den. Lycka till med att avsluta din text!

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This