Punktlistor är ett bra sätt att strukturera och lyfta fram viktig information eller att tydliggöra något komplicerat. Texten blir luftig och mer varierad och ögat får hållpunkter att ta fasta på, vilket leder läsaren vidare i texten.

Att använda punktlistor i din text underlättar för läsaren när du räknar upp saker. Om du märker att en mening med en uppräkning blir lång kan det vara ett tecken på att du ska göra en punktlista av den.

Så hur skriver man en korrekt punktlista? Här får du skrivregler och enkla tips.

Fem tips för att skriva punktlistor

Tänk på följande när du skriver punktlistor:

 • Håll listan kort. Runt sju punkter som max kan vara en riktlinje. Om listan är längre kan läsaren förlora överblicken.
 • Gör leden symmetriska, det vill säga låt dem vara uppbyggda av samma typer av språkliga element. Låt inte ett led ha ett verb som huvudord och en annan ha ett substantiv som huvudord.
 • Låt inte en mening som börjar före listan fortsätta även efter.
 • Undvik punktlistor i flera nivåer (”underpunktlista” i listan). De gör texten svårare att läsa.
 • Om punktlistan är en fortsättning på en fras, läs den inledande frasen tillsammans med varje led för att kontrollera att resultatet blir fullständiga meningar.

Skrivregler för punktlistor – tre exempel

Det finns tre huvudsakliga varianter för dig som vill skriva korrekta punktlistor. Välj den som passar bäst i sammanhanget.

Punktlista 1

Leden i listan

 • utgör en fortsättning på den inledande frasen
 • föregås inte av något kolon
 • börjar med liten bokstav
 • avslutas inte med punkt, utom det sista ledet.

Punktlista 2

Punktlistan har följande kännetecken:

 • led som är fristående från inledningsfrasen
 • kolon efter inledningsfrasen
 • inledande liten bokstav i leden
 • avslutande punkt endast i det sista ledet.

Punktlista 3

Leden i listan har följande kännetecken:

 • De utgör fullständiga meningar.
 • De föregås av ett kolon.
 • De börjar med stor bokstav.
 • Alla led avslutas med punkt.

Skriv alltid en inledande fras till punktlistan

En punktlista består av en inledande fras och sedan leden – eller punktsatserna som de också kallas – som utgör själva listan. Ett exempel på en inledande fras hittar du i punktlista 3 ovan: Leden i listan har följande kännetecken:. Leden i listan kan alltså inte stå för sig själva i en löpande text, utan den inledande frasen är en viktig del av listan. Det gäller även om listan kommer direkt efter en rubrik.

Skippa komma och och mellan leden

Leden i en punktlista ska aldrig avslutas med komma. De ska inte heller samordnas med och, eller eller samt. Om du har skrivit listan på rätt sätt behöver du inget av det här. Om listan blir otydlig utan samordnande ord kan det bero på att frasen som inleder punktlistan inte riktigt gör sitt jobb. Då behöver du skriva om den.

En numrerad lista kan ersätta för det första, andra och tredje

Innehåller din text fraserna för det första, för det andra och även för det tredje? Om det blir fler än två ordningstal i din uppräkning brukar en numrerad lista passa bra. Listan ersätter då fraserna för det första och så vidare – du ska alltså inte skriva ut dem i listan. Här är ett exempel på en text som kan ersättas med en numrerad lista:

Denna avhandling har tre syften: för det första att noggrant analysera det arbete som bedrivs på ett antal avdelningar inom organisationen, för det andra att ställa det arbete som dessa avdelningar bedriver i relation till den nationella nivån och för det tredje att analysera förhållandet mellan det arbete som ett antal avdelningar bedriver på lokal nivå och hur uppdraget formuleras på nationell nivå.

Så här kan den se ut som numrerad punktlista:

Denna avhandling har tre syften:

 1. att noggrant analysera det arbete som bedrivs på ett antal avdelningar inom organisationen
 2. att ställa det arbete som dessa avdelningar bedriver i relation till den nationella nivån
 3. att analysera förhållandet mellan det arbete som ett antal avdelningar bedriver på lokal nivå och hur uppdraget formuleras på nationell nivå.

Nu vet du det du behöver för att skriva korrekta punktlistor som följer skrivreglerna. Lycka till!

Läs mer

Skriv bra texter – språkkonsultens 10 bästa tips

Slå upp i ordböcker och andra hjälpmedel

Skriv tydliga texter – onlinekurs för att skriva bättre i jobbet

Språkrådets frågelåda: Hur skriver man en punktlista?

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This