Punktlistor är ett bra sätt att strukturera information. De gör att texten blir tydlig och inte så tätskriven. Ögat får hållpunkter att ta fasta på, vilket leder vidare i texten.

Vad ska man tänka på?

Följande är bra att tänka på när du skriver punktlistor:

 • Håll listan kort. Runt sju punkter som max kan vara en riktlinje. Om listan är längre kan läsaren förlora överblicken.
 • Gör punktsatserna symmetriska, det vill säga låt dem vara uppbyggda av samma typer av språkliga element. Låt inte en punktsats ha ett verb som huvudord och en annan ha ett substantiv som huvudord.
 • Låt inte en mening som börjar före punktlistan fortsätta även efteråt.
 • Undvik punktlistor i flera nivåer (”underpunktlista” i punktlistan). De gör texten svårare att läsa.
 • Om punktlistan är en fortsättning på en fras, läs den inledande frasen tillsammans med varje punktsats för att kontrollera att resultatet blir fullständiga meningar.

Hur ska punktlistan se ut?

Det finns tre huvudtyper av punktlistor. Välj den som passar bäst i sammanhanget.

Punktlista 1

Punktsatserna i listan

 • utgör en fortsättning på den inledande frasen
 • föregås inte av något kolon
 • börjar med liten bokstav
 • avslutas inte med punkt, utom den sista punktsatsen.

Punktlista 2

Punktlistan har följande kännetecken:

 • punktsatser som är fristående från inledningsfrasen
 • kolon efter inledningsfrasen
 • inledande liten bokstav i punktsatserna
 • avslutande punkt endast i den sista punktsatsen.

Punktlista 3

Punktsatserna i listan har följande kännetecken:

 • De utgör fullständiga meningar.
 • De föregås av ett kolon.
 • De börjar med stor bokstav.
 • Alla punktsatser avslutas med punkt.

Försäkra dig om att texten blir tydlig

Skriver du i ditt arbete? Är du osäker på hur du ska använda punktlistor, rubriker, nyckelord och struktur för att göra texten så läsbar som möjligt? Klartext språkgranskar de flesta typer av texter på olika nivåer. Hör av dig på jenny@iklartext.se för att få ett kostnadsförslag på vad just din text behöver.

Om Klartext

Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag och myndigheter. Din arbetsplats kan få hjälp med att skriva nyhetsbrev och webbtext, blogga, kommunicera i sociala medier eller ta fram språkliga riktlinjer för texter.

Du som enskild skribent är också varmt välkommen att gå onlinekurserna Skriv tydliga texter och Lär dig skilja mellan de och dem på en timme.

Behöver du texthjälp? Eller vill du veta mer? Hör av dig till Jenny Forsberg på jenny@iklartext.se.