Punktlistor är ett bra sätt att strukturera information. De gör att texten blir tydlig och inte så tätskriven. Ögat får hållpunkter att ta fasta på, vilket leder vidare i texten.

Att tänka på när du skriver punktlistor

Följande är bra att tänka på när du skriver punktlistor:

 • Håll listan kort. Runt sju punkter som max kan vara en riktlinje. Om listan är längre kan läsaren förlora överblicken.
 • Gör punktsatserna symmetriska, det vill säga låt dem vara uppbyggda av samma typer av språkliga element. Låt inte en punktsats ha ett verb som huvudord och en annan ha ett substantiv som huvudord.
 • Låt inte en mening som börjar före punktlistan fortsätta även efteråt.
 • Undvik punktlistor i flera nivåer (”underpunktlista” i punktlistan). De gör texten svårare att läsa.
 • Om punktlistan är en fortsättning på en fras, läs den inledande frasen tillsammans med varje punktsats för att kontrollera att resultatet blir fullständiga meningar.

Hur ska punktlistan se ut?

Det finns tre huvudtyper av punktlistor. Välj den som passar bäst i sammanhanget.

Punktlista 1

Punktsatserna i listan

 • utgör en fortsättning på den inledande frasen
 • föregås inte av något kolon
 • börjar med liten bokstav
 • avslutas inte med punkt, utom den sista punktsatsen.

Punktlista 2

Punktlistan har följande kännetecken:

 • punktsatser som är fristående från inledningsfrasen
 • kolon efter inledningsfrasen
 • inledande liten bokstav i punktsatserna
 • avslutande punkt endast i den sista punktsatsen.

Punktlista 3

Punktsatserna i listan har följande kännetecken:

 • De utgör fullständiga meningar.
 • De föregås av ett kolon.
 • De börjar med stor bokstav.
 • Alla punktsatser avslutas med punkt.

Försäkra dig om att texten blir tydlig

Skriver du i ditt arbete? Är du osäker på hur du ska använda punktlistor, rubriker, nyckelord och struktur för att göra texten så läsbar som möjligt? Klartext språkgranskar de flesta typer av texter åt företag, myndigheter och organisationer. Varmt välkommen att kontakta mig för att få ett kostnadsförslag på vad just din text behöver.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This