Var eller vart?

Hur är det nu – var signalerar befintlighet medan vart handlar om riktning – är det en regel som gäller fortfarande? Jo då, regeln gäller, åtminstone i skrift. I Språkriktighetsboken kan man läsa att användningen av vart sprider sig i talspråket, särskilt bland yngre...

Varför blir hen så upprörd?

Kanske har du noterat att det pågår en stundtals ganska hetsig hen-debatt runt omkring oss. Vad handlar nu det här om? Som jag ser det fyller hen framför allt tre funktioner: den rent språkliga funktionen som könsneutralt pronomen som beteckning för den som varken...

Skriv en utredande text

Ska du skriva en utredande text som resonerar kring ett problem eller går igenom flera lösningar? Kanske ska du skriva en tidningsartikel eller rapport som visar olika sätt att lösa en viss situation? Ett sätt att strukturera texten är att använda trådrullemodellen,...