Ska du skriva en utredande text som resonerar kring ett problem eller går igenom flera lösningar? Kanske ska du skriva en tidningsartikel eller rapport som visar olika sätt att lösa en viss situation? Ett sätt att strukturera texten är att använda trådrullemodellen, som jag har lärt mig av Richard Nordberg, lärare i svenska på KTH.

Trådrullemodellen har fått sitt namn för att textens struktur är uppbyggd som en trådrulle. Först är den bredare, där texten presenterar problemet. Bredden innebär att texten är på en generell nivå. Trådrullen smalnar av mer och mer i och med att du beskriver orsaken och följderna och ger en kort presentation av de olika lösningarna. Smalast är rullen när texten beskriver de olika lösningarna i detalj. Det är också då rullen är som längst, vilket förstås innebär att den största delen av texten består av lösningarna. Sedan blir rullen bredare igen i och med att du sammanfattar lösningarna.

tradrullen

Börja alltså med att presentera problemet. I en artikel i Illustrerad vetenskap ser det till exempel ut så här:

Myggan är ett av världens farligaste djur, eftersom den i tropiska områden är bärare av många sjukdomsframkallande mikroorganismer. Den sprider till exempel malariaparasiten samt virusen bakom denguefeber och gula febern, som varje år smittar miljontals människor och dödar mer än en miljon av dem, framför allt barn.

I årtionden har man i tropikerna försökt skydda sig mot farliga myggbett genom att sova under myggnät, smörja sig med myggolja och spruta hus och levnadsmiljöer med starka, hälsofarliga kemikalier. Det har dock inte räckt för att hålla de hårdföra insekterna borta.

Därefter beskriver du kort orsaken till problemet. I samma artikel som ovan ser förklaringen ut så här:

Det beror bland annat på att myggorna har ett raffinerat luktsinne, och det har länge varit ett mysterium hur myggorna så exakt kan hitta fram till sitt byte genom moln av olika dofter.

Efter det skriver du vilka följder problemet kan få. Artikeln i Illustrerad vetenskap följer inte trådrullemodellen fullt ut. I stället har den redan inlett artikeln med att beskriva följderna:

Myggan är ett av världens farligas­te djur, eftersom den i tropiska områden är bärare av många sjukdomsframkallande mikroorganismer. Den sprider till exempel malariaparasiten samt virusen bakom denguefeber och gula febern, som varje år smittar miljontals människor och dödar mer än en miljon av dem, framför allt barn.

Nästa steg i trådrullen är att först kort presentera olika lösningar och sedan beskriva de olika lösningarna i sin helhet. Här tar jag inte med något exempel, eftersom det här är den största delen av texten och den kan vara flera sidor lång.

Till slut skriver du en sammanfattande och gärna framåtblickande avslutning.

Det här är ett enkelt och tydligt sätt att presentera ett problem och dess lösningar. Försök själv – och berätta gärna för mig hur det gick!

Tillägg: artikeln som jag har plockat exempeltexten ur finns inte kvar på Illustrerad vetenskaps webbplats; därför innehåller den här texten ingen länk. Det går dock lika bra att förstå resonemanget utan att läsa ursprungsartikeln.

Behöver du hjälp med utredande texter?

Jag kan inte hjälpa dig om du går i skolan och har fått en skoluppgift där du ska skriva en utredande text – det ingår i uppgiften att du ska lösa det på egen hand.

Om du däremot har skrivit en utredande rapport eller artikel i ditt arbete, och din arbetsplats vill anlita mig för att språkgranska den, är du varmt välkommen att höra av dig. Kanske är du utredare, handläggare eller informatör och vill att din text ska bli bättre? Klartext utför olika nivåer av språkgranskning och korrekturläsning av kortare och längre texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Kontakta mig för att få ett kostnadsförslag.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This