Ska vi skriva en i stället för man?

Är det rätt att använda en i stället för man som pronomen? Och är det rekommenderat att skriva så? Argument för och mot en i stället för man Man kallas för ett generiskt pronomen och används i formuleringar som Man vet aldrig när posten kommer. Där kan man alltså även...

Skriv normkritiskt

I vårt samhälle finns en stor mängd normer. Många av dem tänker du inte på –kanske för att du ingår i den normen. Andra är du medveten om – kanske för att du bryter mot den normen. Vilka normer som råder varierar mellan olika samhällen, kulturer och grupper. Normer...

Varför blir hen så upprörd?

Kanske har du noterat att det pågår en stundtals ganska hetsig hen-debatt runt omkring oss. Vad handlar nu det här om? Som jag ser det fyller hen framför allt tre funktioner: den rent språkliga funktionen som könsneutralt pronomen som beteckning för den som varken...

Hon, han eller den?

I svenskan saknar vi ett könsneutralt pronomen som betecknar människor. Vi har hon och vi har han, men vi har inget ord att använda när vi inte vet om personen är en man eller en kvinna. Förr använde man ofta han även om man inte alls visste om det handlade om en man:...

Skriv jämställt

Du som brukar läsa Klartexts språkbrev vet att en tydlig text är anpassad till dem som ska läsa den. Att skriva jämställt är en del av det arbetet. Om du skriver en text som har ungefär lika många läsare av båda könen finns risken att hälften av läsarna missar...