Du som är van att skriva vet säkert att du kan använda Svenska Akademiens ordlista för att slå upp hur ett ord stavas och böjs. Du vet också att Svenska skrivregler hjälper dig med skrivregler och att du kan ringa eller mejla till Språkrådet med dina frågor. Läs mer i ett tidigare språkbrev om var du kan få hjälp.

Men vi som vill veta ännu mer om språket, vart ska vi vända oss?

Sökmotorer på Internet

Internet är oslagbart om du vill ha reda på hur dagens språkbruk ser ut. Du kan söka på två varianter av ett ord eller uttryck för att se vilket som är vanligast. Du kan hitta ovanliga ord och grammatiska konstruktioner. Möjligheterna är nästan oändliga. Tänk dock på att bara för att du hittar ett uttryck på nätet betyder det inte att det är korrekt eller bra språk.

Svenskt språkbruk

Undrar du om det heter ”hindra någon att göra något” eller ”hindra någon från att göra något”? Hur ord och uttryck konstrueras och vilka prepositioner som hör ihop med vilka ord är typiska frågor som du får svar på i konstruktionsordboken Svenskt språkbruk.

Svenska Akademiens ordbok

SAOB är en historisk ordbok som beskriver svenska språket från 1500-talet och framåt. Det första bandet kom ut i slutet av 1800-talet och det sista beräknas vara färdigt år 2017. Svenska Akademins ordbok kan du läsa gratis på www.saob.se. SAOB är rätt ordbok att använda om du är intresserad av ordens ursprung. Om du vill veta hur orden används idag är det däremot fel källa att gå till eftersom det kan ha ändrats sedan ordboksartikeln skrev.

Språkriktighetsboken

För dig som vill ha en mer djuplodande diskussion kring ett uttryckssätt eller en språkvårdfråga kan det löna sig att slå upp det i Språkriktighetsboken. Här beskrivs problemet ingående följt av en oftast lång diskussion om hur det har uppstått eller vilka olika synsätt som finns. Slutligen får vi en rekommendation om hur vi kan angripa problemet idag. För att få maximal nytta av Språkriktighetsboken bör du ha en del förkunskaper om språkvetenskap.

Svenska Akademiens grammatik

För dig som är en riktig grammatiknörd finns Svenska Akademiens grammatik. Det är ett uppslagsverk i fyra band och är den mest omfattande beskrivningen av den svenska grammatiken idag.

Svenska Akademiens språklära

För dig som tycker att Svenska Akademiens grammatik är väl mastig finns Svenska Akademiens språklära. Den är på 350 sidor och betydligt mer lättillgänglig.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This