I en webbtjänst som jag skriver texter till brottades vi med en passage som var svår att beskriva för användarna. Det handlar om ett komplicerat teoretiskt resonemang där vi vill ha reda på användarnas inställning till risk.

Eftersom det är en hypotetisk fråga hade vi trasslat in oss i abstrakta formuleringar. Så här såg texten ut under en period:

Hur riskbenägen är du?
Föreställ dig att du ställs inför ett val när du går i pension. Du har ingen inkomst utöver din ålderspension och ingen möjlighet att arbeta.
A. Då vill jag få en ålderspension som motsvarar min slutlön före pension.
B. Då vill jag med lika stor sannolikhet få en av dessa pensionsnivåer resten av livet: dubbelt så mycket som min slutlön eller 20 procent mindre än min slutlön.

Vi var inte nöjda, så vi skrev om texten så att alternativen i stället såg ut så här:

A. Jag tar inga risker. Jag vill få min förväntade ålderspension, det vill säga ca 65 procent av den lön jag har innan jag går i pension.
B. Jag är beredd att ta risker. Jag har då en möjlighet att få dubbelt så mycket som min förväntade ålderspension, men riskerar samtidigt att få 20 procent mindre. Utgången är helt slumpartad och sannolikheten 50/50.

Men abstrakta uttryck som ”förväntad ålderspension” och ett antal procentsatser gjorde att texten fortfarande var svår att förstå. En orsak till att texten blir komplicerad är att det inte handlar om en verklig situation utan en påhittad, som bara finns till för att vi ska förstå användarnas inställning till risk.

Konkreta belopp gav tydligare text

Till slut kläckte en av utvecklarna i projektet en eminent idé: Användarna har ju fyllt i sin lön, och alltså kan vi räkna ut hur mycket 65 procent av lönen är. Kan vi inte prata om faktiska belopp? Jo, det kunde vi. Vi skrev om texten så här:

Hur stora risker är du beredd att ta?
Föreställ dig att du ska gå i pension. Du får välja mellan två alternativ som handlar om hur stora risker du är beredd att ta för att påverka din pension. Du har ingen annan inkomst och ingen möjlighet att arbeta.

A. Jag tar inga risker utan får en pension på 26 000 kronor.
B. Jag är beredd att ta risker. Därför singlar jag slant om min pension. Om det blir krona så får jag 52 000 kronor i pension. Om det blir klave får jag istället 21 000 kronor.

I stället för de abstrakta resonemangen och procentsatserna gjorde vi ett konkret exempel med faktiska belopp. Det gjorde texten enklare att förstå. Kan du göra dina texter mer konkreta?

Vill du ha konkreta och tydliga texter?

Vill du ha konkreta och tydliga texter som når fram till läsarna? Jag språkgranskar, skriver och omarbetar svenska texter åt företag och myndigheter. Varmt välkommen att kontakta mig, Jenny Forsberg, för att få ett kostnadsförslag.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This