Hur skriver man en ingress? Det beror bland annat på vad ingressen ska inleda för typ av text, vad texten har för syfte och målgrupp och i vilket sammanhang texten hör hemma. Här får du några tips på vad du kan tänka på.

Ingresser passar främst för journalistiska texter

En ingress, som brukar vara skriven med fetstil, inleder oftast en journalistisk text, till exempel en nyhetsartikel eller ett reportage, på webben eller i en papperstidning.

Om du skriver brukstexter som inte är journalistiska, till exempel en rapport, inleder du antagligen med en sammanfattning snarare än en ingress. Det är inte självklart vad skillnaden är mellan en ingress och en sammanfattning. Begreppen kan delvis överlappa varandra. Jag som främst jobbar med brukstexter använder nästan alltid ordet sammanfattning medan en journalist kanske hellre använder begreppet ingress. Ibland menar vi nog samma sak.

Skriv en ingress – några tips

Här kommer några snabba tips för dig som vill skriva en ingress:

  • Håll ingressen kort. Mellan två och fem meningar kan vara lagom, beroende på hur lång texten är.
  • Skapa intresse. Få läsarna att vilja läsa vidare.
  • Vässa språket. Stryk alla onödiga ord.
  • Välj infallsvinkel. Du kan inte berätta allt redan i ingressen.
  • Använd aktiva verb. Skriv gärna i presens.
  • Blanda gärna korta och långa meningar i ingressen, för att få en bra rytm.

Beroende på vad du skriver för typ av journalistisk text – en faktaartikel eller ett reportage – behöver du bygga upp din ingress på olika sätt.

Skriv en ingress till en nyhetsartikel

När du ska skriva ingressen till en fakta- eller nyhetsartikel kan du tänka på samma sätt som jag brukar rekommendera för andra brukstexter: skriv det viktigaste först. Förhoppningsvis har du skrivit det viktigaste redan i rubriken. I ingressen fördjupar du den informationen. Ett bra sätt att få fram det viktigaste kan vara att svara på frågorna Vad? och Vem? Ett annat sätt att uttrycka det är att du först berättar nyheten och sedan källan. Vad är det som har hänt? Vem är det som berättar det? Eventuellt kan du även följa upp med att svara på frågorna När? Hur? och Varför? Så här såg det ut i en artikel hos WWF (som inte ligger uppe på webben just nu; därför länkar jag inte):

Den digitala revolutionen kan drastiskt förbättra klimatarbetet, men det krävs rätt politik och starkt klimatledarskap. Världen kan halvera utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser före 2030 med lösningar och teknik som finns idag. Det är budskapet i en ny rapport av bland annat Johan Rockström, Stockholm Resilience Center, Future Earth, WWF och Ericsson som presenteras vid Global Climate Action Summit i Kalifornien idag.

Vilka av frågorna hittar du svar på i den här ingressen?

Om du skriver en mycket kort artikel kan ingressen innehålla information som inte finns med i den löpande texten. I längre artiklar låter du med fördel ingressen lyfta upp det viktigaste i artikeln – information som sedan återkommer i löptexten.

Skriv en ingress till ett reportage

När du skriver ett reportage eller något som drar åt det berättande eller till och med skönlitterära hållet behöver du tänka annorlunda. Även då ska ingressen ge läsaren en bild av vad texten handlar om, men samtidigt vill du inte avslöja för mycket. Ett sätt att väcka intresse kan vara att lyfta upp en detalj som är spännande eller oväntad på något sätt.

I ett reportage vill du att läsaren ska stanna kvar ända till slutet. Det skiljer sig från brukstexter, där du vill servera läsarna den viktigaste informationen så fort som möjligt.

Skriv en sammanfattning – som en ingress

Du som skriver brukstexter som inte är journalistiska kan också ha nytta av de här råden. Kanske kan du använda ingresstipsen för att skriva bättre sammanfattningar eller inledningar på dina texter?

Vill du lära dig att skriva bättre texter?

Vill du lära dig att skriva bättre texter? Onlinekursen Skriv tydliga texter är en kurs för dig som skriver texter i din vardag, till exempel på jobbet. Du startar när du vill och gör kursen helt på egen hand. Här kan du läsa mer och anmäla dig till Skriv tydliga texter.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This