Kan du hjälpa oss att skriva lättlästa texter? Den frågan får jag ofta. Då ställer jag en motfråga: Menar du lättlästa texter eller menar du vanliga begripliga texter? Jag ska förklara vad jag menar med det, för det är verkligen inte självklart vad de här termerna betyder.

Lättläst – för de som har svårt att läsa vanliga texter

När vi textexperter pratar om lättlästa texter så menar vi inte vilka texter som helst som är lätta att läsa. Begreppet lättläst är nämligen öronmärkt för texter som riktar sig till en målgrupp som har svårt att läsa och ta till sig de vanliga texterna.

Du kanske har sett att kommuner och vissa myndigheter på sina webbplatser har ett särskilt menyval som heter Lättläst? Några kännetecken för lättlästa texter brukar vara att de är

  • kortare än andra texter
  • utan svåra ord eller metaforer
  • tydligare än andra texter med att förklara sammanhang
  • mycket konkreta och enkla att förstå.

Det är också vanligt att lättlästa texter är skrivna med något som kallas för frasanpassat radfall, det vill säga att man använder korta rader, där texten börjar på ny rad efter varje fras.

Boverkets lättlästa texter är ett exempel på bra lättlästa texter för dig som är nyfiken på hur lättlästa texter med frasanpassat radfall kan se ut.

Lättlästa texter – vem behöver det? Och vem behöver klarspråk?

Det jag oftast gör som språkkonsult är att se till att texter är skrivna på det som kallas för klarspråk, alltså ett språk som är tydligt och anpassat efter mottagarna. Det har alla läsare nytta av. Personligen brukar jag dock inte använda begreppet klarspråk så mycket utan oftare prata om begripliga texter, eftersom jag tycker att det är just begripligare.

Men lättläst då, alltså de ännu enklare texterna, vem behöver det? Man brukar säga att en fjärdedel av den vuxna befolkningen behöver lättlästa texter. Det kan till exempel handla om personer som har läs- och skrivsvårigheter, ett annat modersmål eller någon funktionsnedsättning. Man kan också ha ett mer tillfälligt behov av lättlästa texter, till exempel i samband med stress eller en utmattning.

Lättlästa texter behöver också målgruppsanpassas

När jag ställer motfrågor till mina kunder som ber om lättlästa texter så visar det sig ofta att deras läsare inte har några särskilda läshinder. De behöver alltså begripliga texter, eller texter på klarspråk. Men det finns undantag: en del av mina kunder ska skriva texter till en målgrupp som behöver lättlästa texter.

Oavsett vilket så behöver vi reda ut vem som ska läsa texterna och varför. De som behöver lättlästa texter är inte en enhetlig grupp. En person som har en mental funktionsnedsättning som gör att hen har svårt att se sammanhang behöver en helt annan text än en mycket läsvan akademiker med svenska som andraspråk. Svaret på frågan om jag kan hjälpa till att skriva lättlästa texter blir alltså: ja, det kan jag! Med följdfrågan: vem ska läsa den lättlästa texten?

Hjälp att skriva lättlästa texter

Behöver din organisation hjälp att skriva lättlästa texter? Eller är det snarare begripliga texter för en målgrupp utan några uttalade läshinder som behövs? Oavsett vilket så hjälper jag gärna till. Varmt välkommen att kontakta mig och berätta vilka texter du behöver hjälp med, vem som ska läsa dem och varför. Jag hoppas att vi hörs!

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This