Känner du ibland att det är svårt att komma igång att skriva? Vet du inte i vilken ände du ska börja? Vill du att texten ska vara så bra som möjligt redan från början? Glöm det!

Förenklat kan man nämligen säga att skrivprocessen består av tre huvudfaser:

  1. Förberedelsefasen, där du bestämmer (eller tar reda på) syfte och mottagare, samlar material och gör andra förberedelser.
  2. Skrivfasen, där du skriver ett första utkast.
  3. Bearbetningsfasen, där du reviderar dispositionen, kontrollerar ordval, korrekturläser och så vidare.

Så vad har du för nytta av att veta det här? Jo, om du är medveten om att texten kommer till i flera olika faser blir det lättare att komma igång med själva skrivandet. Det blir naturligt att skjuta upp redigerandet, stavnings-kontrollerandet och jakten på det perfekta ordvalet från skrivfasen till bearbetningsfasen. Det du ska göra för att komma igång är just att börja skriva. Börja i början, eller någonstans mitt i. Det har ingen betydelse. Skriv några meningar här och ett stycke där, utan att bry dig om var i texten du befinner dig eller hur ett ord stavas.

Du kan också lura dig själv att komma igång genom att öppna ett separat fönster i datorn, ett ”kladdfönster”. Där skriver du ner dina idéer huller om buller. Om du vill kan du utveckla en idé till ett stycke text. När du får ihop ett stycke som blir bra kan du välja att klippa ut det och klistra in det i det dokument som du egentligen skriver. Och vips har du fått ihop en första version av en text.

Det här betyder naturligtvis att du inte kan betrakta texten som färdig när du har skrivit klart. Du kommer att behöva lägga ner mycket tid på att bearbeta texten efteråt. Men det är ett senare problem, eller hur?

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This