Att utveckla sitt skrivande kan vara ett bra sätt att bli mer effektiv och framgångsrik på jobbet. Så hur kan man komma vidare? Här är några förslag:

Skriv ofta för att utveckla ditt skrivande

Skriv ofta på jobbet. Ju mer du skriver, desto mer erfarenhet får du och desto bättre blir du på att uttrycka dig. I stället för att undvika de där situationerna på jobbet som kräver att du skriver så se det som träning. Ta frivilligt på dig att skriva protokoll för mötet. Om du skriver ofta i vardagen kommer du att utveckla ditt skrivande och känna dig mer bekväm med att skriva texter.

Var medveten om din målgrupp

Tänk på vem som ska läsa texten och varför. Anpassa texten efter det. Är det samma målgrupp för alla texter som du skriver eller kan det variera? Om det är olika så är det bara bra – då får du automatiskt träna dig på att anpassa texter efter olika målgrupper.

Få återkoppling

Be en kollega eller chef att läsa igenom din text och ge dig konstruktiv kritik. Ta till dig deras kommentarer och använd dem för att förbättra din text, och för att göra dig medveten om vad du behöver jobba med i dina texter. Eller starta en skrivgrupp på jobbet där ni träffas regelbundet och ger återkoppling på varandras texter.

Läs ofta för att utveckla ditt skrivande

Genom att läsa mycket blir du också bättre på att skriva. Ta dig tid att faktiskt läsa böcker ibland, både romaner och fackböcker, inte bara lyssna på ljudböcker.

Analysera texter du läser

Du kan också medvetet analysera de texter du läser: vad tycker jag fungerar bra eller mindre bra med den här texten? Vad använder skribenten för tekniker för att få fram sitt budskap?

Redigera dina texter

Redigering är en viktig del av skrivprocessen och kan hjälpa dig att förbättra dina texter. Träna på att redigera dina egna texter genom att ta bort onödiga ord och fraser, rätta stavfel och grammatiska fel och att strukturera om texten för att göra den mer begriplig.

Avsätt tid för att medvetet utveckla ditt skrivande

Här är ett förslag på hur du kan göra för att medvetet utveckla ditt skrivande på jobbet: 1) Notera vad du undrar över eller fastnar på när du skriver – gör en lista över det. 2) Avsätt tid för att jobba med din lista. 3) Googla det som du undrade över. 4) Läs på och lär dig mer. 5) Börja praktisera. Skriv texter där du jobbar med det som du just har lärt dig.

Gå en kurs för att utveckla ditt skrivande

Gå min onlinekurs Skriv tydliga texter (sa jag att den finns som självstudiekurs eller med återkoppling?). Eller välj någon helt annan kurs – det finns förstås många att välja mellan.

Lycka till med ditt skrivande!

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This