Här är fem vanliga misstag som skribenter gör. Om du undviker dem har du stor chans att skriva begripliga texter.

  1. Glömma att svara på läsarens frågor. Dina läsare har ett mål med sin läsning. Vad vill de veta? Svara på deras frågor. Annars tappar de snart intresset för texten.
  2. Skriva texten i kronologisk ordning. Det finns texter där en kronologisk disposition fungerar, till exempel vissa instruktioner och protokoll. Men annars vinner de flesta texter på att du skriver det viktigaste först. Om bakgrundsinformationen ens ska vara med i texten hör den hemma längre ner, kanske i en fotnot eller en faktaruta?
  3. Använda ett onödigt krångligt språk. Varför skriva avseende när du kan välja för eller om istället?
  4. Skriva om läsaren i stället för till läsaren. Använd du-tilltal så känner sig läsaren inkluderad och får lättare att ta till sig budskapet.
  5. Slarva med korrekturläsningen. Läs alltid igenom det du har skrivit efteråt. Flera gånger. Låt helst någon annan läsa också – det är svårt att se sina egna fel.

Vill du ha begripliga texter?

Behöver du hjälp med texter på din arbetsplats? Jag språkgranskar, skriver och omarbetar svenska texter åt företag och myndigheter. Varmt välkommen att kontakta mig och berätta vad du behöver hjälp med.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This