Här är fem vanliga misstag som skribenter gör. Om du undviker dem har du stor chans att skriva begripliga texter.

  1. Glömma att svara på läsarens frågor. Dina läsare har ett mål med sin läsning. Vad vill de veta? Svara på deras frågor. Annars tappar de snart intresset för texten.
  2. Skriva texten i kronologisk ordning. Det finns texter där en kronologisk disposition fungerar, till exempel vissa instruktioner och protokoll. Men annars vinner de flesta texter på att du skriver det viktigaste först. Om bakgrundsinformationen ens ska vara med i texten hör den hemma längre ner, kanske i en fotnot eller en faktaruta?
  3. Använda ett onödigt krångligt språk. Varför skriva avseende när du kan välja för eller om istället?
  4. Skriva om läsaren i stället för till läsaren. Använd du-tilltal så känner sig läsaren inkluderad och får lättare att ta till sig budskapet.
  5. Slarva med korrekturläsningen. Läs alltid igenom det du har skrivit efteråt. Flera gånger. Låt helst någon annan läsa också – det är svårt att se sina egna fel.

Vill du ha begripliga texter?

Behöver du hjälp med texter på din arbetsplats? Jag språkgranskar, skriver och omarbetar svenska texter åt företag och myndigheter. Hör av dig till mig på jenny@iklartext.se och berätta vad du behöver hjälp med.

Om Klartext

Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag och myndigheter. Din arbetsplats kan få hjälp med att skriva nyhetsbrev och webbtext, blogga, kommunicera i sociala medier eller ta fram språkliga riktlinjer för texter.

Du som enskild skribent är också varmt välkommen att gå onlinekurserna Skriv tydliga texter och Lär dig skilja mellan de och dem på en timme.

Behöver du texthjälp? Eller vill du veta mer? Hör av dig till Jenny Forsberg på jenny@iklartext.se.
Share This