Citattecken, eller citationstecken som är ett annat namn för samma sak, används för att markera citat och repliker. Citattecken kan också användas för att markera titlar och namn; jag tycker att det är särskilt praktiskt när det handlar om namn som innehåller flera ord och det inte är helt tydligt var namnet slutar: ”Lagom finns bara i Sverige” är en intressant bok, även om den har några år på nacken.

Citattecken kan också användas för att uppmärksamma ett visst uttryck: exempel. Jag rekommenderar att du använder ”ska” och inte ”skall” i alla typer av texter. Det går även att använda andra grafiska markeringar, till exempel kursivering, för att framhäva ett uttryck – och valet mellan dem är inte alltid självklart.

Om du använder uttrycket så kallad (så kallat, så kallade) så ska det inte vara citattecken runt ordet eller uttrycket: Den här texten innehåller förhoppningsvis inte så många så kallade korrfel.

Citattecken kan även användas för ironi: Villan kostade ”bara” 150 miljoner.

Hur ska citattecken se ut?

På svenska använder vi dubbla citattecken. Om du har möjlighet att påverka typografin i texten så ska tecknen både före och efter citatet vara böjda som nior. Det finns även enkla citationstecken. De ersätter inte de vanliga citattecknen utan används framför allt när man behöver skriva ett citat inuti ett annat citat. I ett tidigare språkbrev har jag skrivit mer om citat i citat.

Hitta rätt ord i stället för att använda citattecken

Jag ser ofta att skribenter använder citattecken för att markera att ett ord eller uttryck inte är hundra procent rätt. Det sättet att använda citattecken avråder jag från, eftersom det kan göra texten svår att tolka. Om du vet med dig att du använder tecknen på det sättet så vill jag uppmuntra dig att göra jobbet med att hitta rätt uttryck. Fråga en kollega om du inte kommer på ordet. Slå upp i en ordbok. Titta i en synonymordbok på nätet. Eller markera ordet med en avvikande färg så länge, för att påminna dig själv om att du ska hitta det rätta uttrycket innan du lämnar ifrån dig texten.

Ett alternativ är att bara ta bort citattecknen och acceptera att du inte hittade ett ord som du var hundra procent nöjd med. Det kommer att göra texten tydligare eftersom läsaren inte behöver undra över vad de omotiverade citattecknen ska betyda. Generellt rekommenderar jag att du använder citattecken sparsamt.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This