Citat i citat, hur skrivs det? Alltså när man vill skriva ett citat inuti ett annat citat. Det handlar det här språkbrevet om.

Citat skrivs med dubbla citattecken

Vanliga citat markerar vi på svenska med dubbla citattecken: ”Nu får det vara nog!” utbrast hon.

På svenska är det inte korrekt att markera citat med enkla citattecken: ’Nu får det vara nog!’ utbrast hon.

Om vi ska gå in på detaljer ska citattecknen vara böjda på samma sätt som nior. Tecknet före citatet ska vara vänt åt samma håll som tecknet efter citatet. Om du, liksom jag, inte har koll på formgivning utan skriver i ett i ett verktyg för ordbehandling eller webbpublicering brukar programmet styra det här utan att vi behöver göra något särskilt. Möjligtvis kan du behöva göra en engångsinställning så att raka citattecken ersätts med typografiska citattecken.

På andra språk kan citattecknen skrivas på andra sätt, så om du jobbar med texter på olika språk behöver du hålla reda på att citattecknen blir rätt på alla språk.

Citat i citat skrivs med enkla citattecken

Om du använder citattecken inuti ett citat ska du däremot använda enkla citattecken: Som vi konstaterade efteråt: ”Efter att ha skrikit ’Nu får det vara nog!’ stormade han ut ur rummet.”

Du använder de enkla citattecknen inuti ett annat citat oavsett om de markerar ett citat i sig eller om du använder citattecken för att markera ett ord, ett uttryck, en titel eller liknande: Hon sa: ”Vi vet alla att ’Cyrano de Bergerac’ är en bra film.”

Undvik dubbla och enkla citattecken precis efter varandra

Undvik helst att placera ett enkelt och ett dubbelt citattecken precis efter varandra, eftersom det blir svårläst. Det här exemplet kommer från Svenska skrivregler:

I protokollet står att ”Årsmötet beslutade att anslå 10 000 kr till ’kunskapshöjande verksamhet’”.

Förslaget där är att skriva så här i stället:

I protokollet står att ”Årsmötet beslutade att anslå 10 000 kr till ’kunskapshöjande verksamhet’ under 2017”.

Du kan alltså behöva göra ändringar i texten för att undvika att de enkla och de dubbla citattecknen hamnar bredvid varandra.

Använd dubbla citattecken i repliker med tankstreck

I en text där repliker markeras med tankstreck (det som brukar kallas pratminus) ska det däremot vara dubbla citattecken om du använder citat inuti repliken:

– Du säger alltid ”Nu får det vara nog!” men den här gången är det jag som har fått nog. Hej då!

Läs mer om citattecken

Jag har skrivit om citat och citattecken i ett par tidigare språkbrev. Här hittar du tips om när det passar att använda citattecken och några exempel på när det är bäst att undvika dem. Här får du tips om hur du hanterar citat när du skriver formella texter.

Vill du ha tydliga och korrekta texter?

Vill du ha tydliga och korrekta texter som är anpassade efter läsarna? Jag skriver och omarbetar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Kontakta mig, Jenny Forsberg, examinerad språkkonsult i svenska på Klartext, för att få ett kostnadsförslag.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This