Var kan jag få mer hjälp?

Du som är van att skriva vet säkert att du kan använda Svenska Akademiens ordlista för att slå upp hur ett ord stavas och böjs. Du vet också att Svenska skrivregler hjälper dig med skrivregler och att du kan ringa eller mejla till Språkrådet med dina frågor. Läs mer i...

Kommatera inte

I det förra språkbrevet fick du reda på några regler för när du ska använda komma. I det här brevet får du exempel på när du inte ska kommatera: Kommatera inte mellan satser som har en gemensam satsdel, till exempel samma subjekt: Hon tänkte åka in till stan men...

Kommatera

”Kommateringen skall underlätta läsningen.” Så står det i Svenska skrivregler, kompletterat med informationen ”Det innebär att komma sätts mellan led som är förhållandevis fristående från varandra, medan led som hör nära ihop inte skiljs åt med komma.” Det blev vi...

Använd korta prepositioner

Använder du långa prepositioner som avseende, angående, gällande och beträffande? Ofta går de att byta ut mot kortare varianter som om, för eller av. Om du byter ut Beträffande bidrag för utrustning, se sidan 10 mot Läs mer om bidrag för utrustning på sidan 10 så blir...