Använder du långa prepositioner som avseende, angående, gällande och beträffande? Ofta går de att byta ut mot kortare varianter som om, för eller av. Om du byter ut Beträffande bidrag för utrustning, se sidan 10 mot Läs mer om bidrag för utrustning på sidan 10 så blir texten mer effektiv och snabbläst.

De långa prepositionerna kan också vara ett tecken på att något går att skriva om på ett begripligare sätt. En rubrik på ett anslag till hyresgäster löd: Gällande hanteringen av hushållssopor. Den kunde ändras till den betydligt mer informativa Låt blöta hushållssopor rinna av innan du slänger dem.

Ibland kan man helt stryka den krångliga formuleringen. Ett brev från ett företag inleddes med Vi har mottagit ditt brev angående … Brevet blev begripligare när företaget strök inledningen och började rakt på sak istället.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This