Hon, han eller den?

I svenskan saknar vi ett könsneutralt pronomen som betecknar människor. Vi har hon och vi har han, men vi har inget ord att använda när vi inte vet om personen är en man eller en kvinna. Förr använde man ofta han även om man inte alls visste om det handlade om en man:...

Klarspråkstestet – testa din text

Visste du att det finns ett test som du kan använda för att kontrollera att din text är begriplig? Klarspråkstestet heter det. Testet är i första hand avsett för myndighetstexter. Det finns i två varianter, en för korta texter som beslut och en för längre som...

Lag om svenska språket: språklagen

Du som läser Klartexts språkbrev vet redan hur viktigt språket är. Ändå står det inget om språket i lagen. År 2005 tog riksdagen fram fyra språkpolitiska mål: Svenska språket ska vara huvudspråk i Sverige. Svenskan ska vara ett komplett och samhällsbärande språk. Den...

Använd Internet

Internet är en ovärderlig källa för dig som vill skriva klart. Här tipsar jag om några av alla de sätt som du kan använda Internet på för att skriva bättre texter. Sökmotorer Du som vill veta hur språket används idag har förstås stor nytta av att söka på nätet med...

Skriv jämställt

Du som brukar läsa Klartexts språkbrev vet att en tydlig text är anpassad till dem som ska läsa den. Att skriva jämställt är en del av det arbetet. Om du skriver en text som har ungefär lika många läsare av båda könen finns risken att hälften av läsarna missar...