Det första du ska göra när du skriver en text är att bestämma dig för (eller ta reda på) vem som ska läsa texten och varför. Tänk dig in i läsarens situation: varför läser han eller hon den här texten, vad vill han eller hon få reda på? Anpassa texten efter det.

Så varför kan man inte bara skriva en text som passar alla? Svaret är att en text som alla ska kunna läsa i slutänden inte kommer att passa någon. Ett exempel på en formulering som inte riktar sig till någon är ”Vid utebliven betalning sker försäljning av den pantsatta egendomen.” Bankkunden som läser den här meningen kommer inte att uppfatta att den rör honom eller henne. Anpassad till bankkunden skulle formuleringen kunna bli ”Om du inte betalar kommer vi att sälja den egendom som du har pantsatt”. Här förstår läsaren direkt vad som förväntas av honom eller henne.

Ta för vana att alltid bestämma dig för vem som ska läsa din text och anpassa den för honom eller henne. Resultatet blir tydligare och klarare texter som garanterat kommer att läsas av fler.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This