Använder du kring när en annan preposition skulle vara mer precis? Här får du tips på när ordet kring är en varningsklocka.

Ordet kring fyller en funktion i betydelsen runt om eller liknande. Men ibland får ordet ersätta alla möjliga andra prepositioner. Resultatet blir ofta en mindre precis text.

Kring kan göra texten mindre precis

Låt oss som exempel titta på följande fraser:

  • tio internationella principer kring mänskliga rättigheter
  • mätsystem kring miljö
  • en databas kring olika orsaker
  • diskussionen kretsar kring det här området
  • ett dokument kring kommunikation
  • resonemang kring resurser.

De här fraserna är exempel på text som inte är särskilt tydlig. Principer kring mänskliga rättigheter skulle kunna tangera de mänskliga rättigheterna men kan egentligen handla om vilket närliggande område som helst. Principer om mänskliga rättigheter handlar däremot om just mänskliga rättigheter. Mätsystem kring miljö kan tolkas som om det handlar om att mäta lite allt möjligt som kan ha med miljö att göra. Mätsystem för miljö mäter däremot miljö och inget annat. Och visst vore det bättre att ha en diskussion som faktiskt handlar om det aktuella området än en som bara kretsar kring det?

Använd kring rätt

Låt det alltså gärna ringa en varningsklocka när du använder prepositionen kring. Fyller ordet sin funktion i sammanhanget eller gör det bara texten mindre precis och därmed mindre tydlig? I det senare fallet blir det bättre om du ersätter kring med en mer precis preposition.

Vill du ha tydliga och effektiva texter?

Se till att texterna på din arbetsplats är effektiva och tydliga. Jag skriver och omarbetar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Mejla mig på jenny@iklartext.se redan idag för att få ett kostnadsförslag.

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag och myndigheter. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva nyhetsbrev och webbtext, blogga, skriva lättlästa texter eller ta fram språkliga riktlinjer för text.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Behöver du texthjälp? Eller vill du veta mer? Hör av dig till Jenny Forsberg på jenny@iklartext.se.
Share This