Finns det tillfällen när andra kriterier kan vara viktigare än begriplighet i en text? Ja, det kan det faktiskt göra. Här följer några exempel på det, du kan säkert komma på fler. Precis som vanligt handlar det dock om att anpassa texten efter den som ska läsa den.

Hänsyn

Ordet är mer begripligt än ordet avlida. Ändå kan det finnas tillfällen när det är berättigat att använda avlida. Vi skriver om ett känsligt ämne nu. Tänk dig ett brev där det står Om du dör före 65 års ålder tillfaller försäkringen dödsboet. Om ändrar meningen till Om du skulle avlida före 65 års ålder … känns den kanske enklare att ta till sig.

Vänlighet

Ibland kan det vara viktigt att läsaren känner sig vänligt och trevligt bemött. Kanske är det värt mödan att läsa några ord extra om läsaren får ett trevligt bemötande. Till exempel kan texten uppfattas trevligare om du skriver Vi ber dig använda svarskuvertet för att skicka tillbaka blanketten till oss än om du skriver Skicka tillbaka blanketten till oss i svarskuvertet. Och visst blir texten vänligare om du lägger till meningen Välkommen som kund hos oss, även om den inte tillför någon ny information. Jag vill dock utfärda två varningar här. För det första finns det alltid en gräns när för mycket trevlighetstext försämrar begripligheten så mycket att resultatet blir en negativ upplevelse för läsaren. För det andra måste du balansera vänligheterna så att läsaren inte upplever dem som smöriga.

Utrymme

Vissa texter har ett begränsat utrymme, så är det bara. En skylt finns bara i en viss storlek, en tabell måste klämmas in på ett visst utrymme och en kort tidningsnotis ska innehålla ett begränsat antal tecken. Då måste du förstås anpassa dig efter det. Men tänk ändå efter en gång extra. Skriv inte automatiskt ej istället för inte bara för att texten står i en tabell.

 

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This