Skriver du texter på en bank eller i försäkringsbranschen? I så fall känner du säkert igen några av de krångliga uttrycken i det här språkbrevet. Och även om du jobbar i en annan bransch har du nog stött på en del av dem.

Här följer några uttryck som jag har hittat när jag har jobbat åt banker och försäkringsbolag – och tips på hur du kan skriva i stället:

  • Datera. Ett uttryck som ger en byråkratspråklig känsla. Använd hellre ange datum eller något annat modernare uttryck.
  • Utfallande belopp. Uttrycket kan vara svårt att förstå. Ofta går det att byta ut mot till exempel beloppet som betalas ut eller utbetald pension.
  • Med automatik. Byt ut det mot automatiskt.
  • En sjukdom debuterar. Det var ett vanligt uttryck hos ett stort försäkringsbolag. Skriv hellre att en sjukdom bryter ut eller kanske att någon blir sjuk?
  • Annullera. Ett finansord med byråkratkänsla. Ibland går det att använda upphöra. Ofta går texten att skriva om. Skriv hellre Vi kan inte bevilja din ansökan eller Vi kan inte behandla din ansökan än Ansökan är annullerad.
  • Per. Skriv inte per framför ett datum. Skriv Värdet är 245 kronor den 2 december 2015 och inte Värdet är 245 kronor per den 2 december 2015.
  • Returnera. Skriv hellre skicka tillbaka.
  • Bifogad blankett. Ytterligare ett uttryck som ger texten en byråkratisk stil, särskilt när substantivet är naket: Skicka tillbaka bifogad blankett. Skriv hellre Skicka tillbaka blanketten som följer med detta brev.
  • Arbetsoförmögen. Ett ord som är svårt att förstå. Menar du sjukskriven? Skriv hellre det i så fall.

Känner du igen några av uttrycken? Använder du dem själv? Diskutera gärna hur ni skriver på din arbetsplats.

Behöver din arbetsplats skriva begripligare?

Behöver din arbetsplats begripligare texter som når fram till läsarna? Jag, Jenny Forsberg, examinerad språkkonsult i svenska, språkgranskar, skriver och omarbetar svenska texter åt företag och myndigheter. Jag kan också ta fram en skrivhandledning för texterna på din arbetsplats. Varmt välkommen att kontakta mig för att få ett kostnadsförslag.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This