Texter innehåller ju inte bara ord utan även siffror ibland. Här får du några tips om hur du hanterar tal och siffror i din text.

Siffror eller bokstäver?

Som du vet brukar man skriva små tal med bokstäver och större med siffror. Det finns ingen exakt gräns mellan små och stora i det här fallet. Viktigare än var gränsen går är att du följer några andra regler:

  • Blanda inte siffror och bokstäver i samma mening. Skriv alltså inte: ”Den här veckan har jag sju möten men nästa vecka har jag 16.” I det här fallet fungerar det bra med bokstäver i båda fallen men om du skriver en text med många sifferuppgifter är det bättre att skriva talen med siffror.
  • Använd siffror om sifferuppgifterna är det viktiga i texten, till exempel om det handlar om listor, tidtabeller, prisuppgifter eller liknande.
  • Använd siffror när du vill vara exakt. Om sifferuppgiften är ungefär en miljon så skriver du det med bokstäver men om det handlar om 1 084 612 så är det siffror som gäller.
  • Undvik gärna att börja en mening med en siffra. Använd bokstäver eller skriv om meningen så att siffran inte kommer först.

Gruppera tal

När du skriver stora tal med siffror ska du gruppera dem tre och tre. Mellan grupperna gör du ett fast mellanslag (ctrl + shift + mellanslag i Word på pc), så att de inte råkar bli uppdelade på två rader i texten. Observera att det inte ska vara någon punkt mellan siffrorna på svenska.

I årtal ska det däremot aldrig vara något mellanslag.

Tal med decimaler

På svenska använder vi komma som decimaltecken: 4,974. Som jag skrev längre upp så använder vi siffror om vi vill vara exakta, och eftersom decimaltal är exakta så skriver vi dem med siffror.

Få hjälp med din text

Är du osäker på skrivreglerna? Vill du vara säker på att din text är korrekt, följer dagens skrivregler och når fram till mottagarna? Klartext språkgranskar och korrekturläser både kortare och längre texter åt företag och myndigheter. Varmt välkommen att kontakta mig för att få ett kostnadsförslag på att granska texter på din arbetsplats.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre texter? Det kan du göra i onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This