I vårt samhälle finns en stor mängd normer. Många av dem tänker du inte på –kanske för att du ingår i den normen. Andra är du medveten om – kanske för att du bryter mot den normen. Vilka normer som råder varierar mellan olika samhällen, kulturer och grupper.

Normer kan vara bra, till exempel om de får oss att följa lagar eller behandla våra medmänniskor på ett bra sätt. Men normer kan också vara begränsande. De kan få människor att skämmas över vem de är, missa chanser eller känna att de inte passar in. Normer kan dela in människor i ”normala” och ”onormala”. I förlängningen kan det leda till psykisk ohälsa. Om vi har för snäva normer innebär det, om jag hårdrar det, att ingen kan gå sin egen väg eller sticka ut på något sätt utan att alla måste göra exakt som alla andra.

Var uppmärksam på normerna i texten

Så vad kan vi göra för att inte hålla fast vid begränsande normer i texter? Vi kan se normkritiskt på texten. Det innebär bland annat att texten behöver vara inkluderande och inte göra antaganden om att människor är på ett visst sätt.

Några saker att vara uppmärksam på i en text:

 • Se till så att inga formuleringar utgår från att något är normalt och att allt annat är onormalt. Ordet vanlig fungerar oftast bättre än normal.
 • Se till att texten inte värderar olikheter så att det verkar som om något är bättre än något annat.
 • Texten bör inte beskriva något som ett problem om det inte är det.
 • Texten bör inte utgå från att människor har vissa egenskaper eller förutsättningar.

Se också över att människor inte etiketteras i onödan eller att texten specificerar en viss grupptillhörighet om det inte behövs av en särskild anledning. Det görs ofta när det finns en begränsande norm i bakgrunden. Ett exempel är om en text använder ordet polis för att beskriva en man som är polis, medan en kvinna som är polis beskrivs som kvinnlig polis. Ett sådant uttryckssätt avslöjar en norm om att en polis i första hand är en man.

Några normer att undvika

När du granskar en text med normkritiska ögon kan du till exempel se till att den inte utgå från att läsaren

 • är heterosexuell
 • har, vill ha eller kan få barn
 • har eller vill ha en partner
 • har vissa egenskaper för att personen har ett visst kön
 • är cisperson (alltså att personens biologiska kön också är personens juridiska, sociala och upplevda kön)
 • inte har någon fysisk eller psykisk funktionsnedsättning
 • har en viss ekonomi eller livssituation
 • bor i en viss del av landet eller känner till eller hittar i en viss stad
 • har två föräldrar eller har föräldrar av olika kön
 • är i en viss ålder
 • har en viss hudfärg
 • har en viss tro
 • är född eller uppvuxen i Sverige och med sina biologiska föräldrar.

Den här listan skulle kunna bli betydligt längre, men det här var några exempel. Vilka texter skulle du vilja granska med normkritiska ögon så att vi kan få ett mer inkluderande samhälle?

Vill du ha hjälp med normkritisk textgranskning?

Behöver din arbetsplats hjälp med normkritisk textgranskning? Jag skriver och språkgranskar texter för de flesta målgrupper och lägger gärna extra vikt vid normkritiken när jag granskar. Säg bara till så kommer vi överens om det. Varmt välkommen att kontakta mig.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This