Ordet hemsida har traditionellt använts på olika sätt. En del använder ordet om hela webbplatsen. Andra använder det för att beskriva den första sidan som man kommer till på en webbplats. Det kan orsaka förvirring. Dessutom har ordet för många en vardaglig stil som kanske till och med kan uppfattas som mindre professionell. Jag rekommenderar webbplats i första hand.

Specificera vad du menar

Språkrådet rekommenderar i första hand webbplats om du menar hela webbplatsen, alltså en samling av webbsidor. ”Ordet webbplats kan inte missförstås och passar i de flesta sammanhang.”

Språkrådet konstaterar också att ordet hemsida är vanligt. De menar dock att ”I vissa sammanhang, t.ex. i myndigheters texter eller i texter av teknisk natur, kan webbplats vara att föredra eftersom hemsida kan uppfattas som oprecist eller vardagligt.”

Ordet sajt går bra att använda som synonym till webbplats. Det har dock en vardagligare stil. Undvik den engelska stavningen site.

Kortformen webb fungerar också, och används ofta i sammansättningar.

Om du menar den första sidan man kommer till på en webbplats så finns orden startsida och ingångssida. Om du menar en specifik sida på en webbplats är ordet webbsida bäst.

En del uppfattar hemsida som föråldrat

Ordet hemsida är vanligt i språkbruket, men jag rekommenderar det alltså inte. Förutom att ordet kan vara förvirrande finns det också en grupp människor som uppfattar ordet som föråldrat och inte så professionellt. Det finns även en uppfattning om att en hemsida är något som en privatperson kan ha medan en större organisation snarare har en webbplats.

Svenska Datatermgruppen menar att ordet hemsida sätter fokus på en enda sida, och att det blir underligt när man talar om till exempel ett företags webbplats, som kanske har flera hundra sidor. Det finns alltså flera anledningar att specificera med orden webbplats, webbsida och ingångssida eller startsida.

Vill du ha begripliga texter på din arbetsplats?

Behöver du begripliga och professionella texter på din arbetsplats? Jag språkgranskar, skriver och omarbetar svenska texter åt företag och myndigheter. Kontakta mig och berätta vad du behöver hjälp med.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This