Skriver du långa texter, till exempel rapporter eller utredningar? Ett bra sätt att göra texten läsbar är att skriva en sammanfattning och placera den först i texten.

Här får du några tips på hur du kan skriva en bra sammanfattning.

Vem ska läsa texten?

Kom ihåg vem texten riktar sig till. Vad vill dina läsare veta? Har läsarna frågor som de vill ha svar på? Se till att du svarar på dem redan i sammanfattningen.

Fall inte i fällan att tänka att du inte får avslöja det bästa för då vill läsarna inte läsa mer än sammanfattningen. Om du kan berätta allt som läsarna behöver veta redan i sammanfattningen har du lyckats. De läsare som vill ha bakgrundsinformation kommer att läsa hela texten ändå.

Vad är syftet med texten?

Vad är syftet med texten? Vilket är textens huvudbudskap? Vad vill du att läsarna ska tycka, veta och göra när de har läst texten? Kan du få dem att göra det redan när de har läst sammanfattningen?

Sammanfattningen ska kunna stå för sig själv

Läsaren ska kunna förstå sammanfattningen utan att läsa texten. Undvik hänvisningar och halvfärdiga resonemang. Se till att de viktigaste resultaten står med. Om det finns ett diagram eller en bild som illustrerar det viktigaste bör den vara med i sammanfattningen.

Sammanfattningen kan ha mellanrubriker och fetade nyckelord

Sammanfattningen kan gärna ha mellanrubriker och fetade nyckelord som hjälper läsaren att ta till sig informationen. Och kom ihåg att placera sammanfattningen först i texten – även om du skriver den sist.

Vill du ha hjälp att sammanfatta?

Vill du ha hjälp att sammanfatta en text? Eller att skriva eller redigera en text så att den får en tydlig struktur – inklusive en sammanfattning om det är en längre text? Jobbar du på ett företag, en myndighet eller någon annan organisation? Varmt välkommen att kontakta mig.

Vill du skriva bättre texter i jobbet? Varmt välkommen till onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This