Är det rätt att använda en i stället för man som pronomen? Och är det rekommenderat att skriva så?

Argument för och mot en i stället för man

Man kallas för ett generiskt pronomen och används i formuleringar som Man vet aldrig när posten kommer. Där kan man alltså även välja att skriva En vet aldrig när posten kommer.

Ett argument för att använda en i stället är att man som pronomen kan befästa en förlegad uppfattning om att mannen skulle vara normen eller den neutrala människan. Därför är det bättre att välja ett annat ord.

Ett argument för att använda man som pronomen är att det kommer från ett substantiv som betydde både man och människa, att det därför kan användas helt könsneutralt, och att ingen som använder man som generiskt pronomen tror att det syftar på män.

En som pronomen är gammalt

Att använda en som pronomen är inget nytt. Det används som objektsform till pronomenet man: Man vet aldrig när någon kommer och kramar en. I många dialekter används en även som subjektsform, alltså En vet aldrig när posten kommer.

Språkrådet skriver om man och en här i sin frågelåda: Har en börjat användas i stället för man i skrift?

Vad rekommenderar jag?

Jag har personligen svårt att bestämma mig för vad jag tycker om en som generiskt pronomen. Jag tycker att båda sidorna har kloka argument. Jag använder en i skrift ibland när jag kommunicerar med personer som jag vet eller tror själva gör det – eller för att det passar i sammanhanget. Men det är fortfarande man som är standarduttrycket i mitt eget språk, och i mitt spontana talspråk blir det alltid man.

Så vad blir min rekommendation? Som du vet brukar jag rekommendera att använda ett språk som inte stör läsaren. Jag brukar också prata om att anpassa texten efter syfte, målgrupp och kommunikationssituation. Föredrar dina läsare en eller man? Det är inte alltid det finns ett tydligt svar på den frågan. Språkrådet skriver om en att ”Det kan uppfattas som dialektalt eller som ideologiskt laddat.”

Jag tycker också att Sara Lövestam i sin artikel i Språktidningen har en poäng i att det finns en viss risk för missuppfattning med en. Hon tar exemplet ”Hur åker en buss i Gävle?” Hennes spontana tanke var ”En buss i Gävle åker väl som alla andra bussar?” tills hon insåg att frågeställaren hade använt en i stället för man.

Du som menar att en som generiskt pronomen är en viktig del i kampen för ett jämställt samhälle vill antagligen använda det även om det riskerar att störa läsaren. Det är vi som språkbrukare som bestämmer över språket, och om vi använder en i stället för man så sprids den användningen.

Om du frågar mig idag, våren 2022, så skulle jag säga att det fortfarande är man som löper lägst risk att störa läsare i allmänhet. Men språk förändras som bekant. Kanske kommer en att vara det självklara valet om ett par år?

Behöver din arbetsplats begripliga och korrekta texter?

Behöver din arbetsplats begripliga och korrekta texter? Jag skriver och omarbetar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Kontakta mig för att få ett kostnadsförslag.

Som enskild person kan du även gå onlinekursen Skriv tydliga texter för att lära dig skriva bättre.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This