Vad är skillnaden mellan han och honom? När använder man de två orden? Och är det verkligen korrekt att skriva jag såg han?

Det korta svaret är: Det räknas inte som korrekt att skriva jag såg han, och jag rekommenderar inte att du använder den formen i en formell text. När du pratar, eller när du skriver ett meddelande till en kompis, kan du använda den form som passar dig bäst.

Han och honom – subjektsform och objektsform

Personliga pronomen har en subjektsform och en objektsform. Han är subjektsform. Honom är objektsform. Precis som att jag är subjektsform och mig är objektsform. I meningen Han sprang uppför hela den långa backen är han subjekt. Därför används subjektsformen. I meningen Mormor sprang upp för hela den långa backen för att ge stafettpinnen till honom är honom objekt och därför används objektsformen.

Jag såg han är vanligt i talspråk

I många dialekter och talspråksvarianter är han den vanliga formen även i objektsform. Många säger alltså jag såg han när de pratar. Det betyder att det finns en skillnad mellan tal och skrift i mångas språk – vi kan jämföra det med att många av oss säger dom när vi pratar, samtidigt som det än så länge är de eller dem som anses som de korrekta formerna i skrift.

I ditt talspråk kan det alltså vara jag såg han som är det naturliga att säga, och du kan självklart fortsätta säga det. Men du behöver omvandla det till jag såg honom i skrift om du vill skriva korrekt. Och det finns alltså ingen anledning att anta att den som säger jag såg han är mindre vetande och inte behärskar grammatiken, utan grammatiken skiljer sig helt enkelt åt mellan olika varianter av talspråket.

Historisk förklaring till de olika ordformerna

Hur kommer det sig att det är vanligast att säga jag såg honom i en del dialekter medan det i andra är jag såg han som dominerar? Det har en historisk förklaring. Tidigare i historien hade det svenska språket många fler böjningsformer. Då böjdes objektsformen olika i ackusativ och dativ. När så småningom bara den ena objektsformen blev kvar, så blev honom objektsform i en del delar av Sverige, medan han blev objektsform på andra ställen.

Välj fritt mellan han och honom i informellt språk

I sociala medier då? Är det okej att skriva jag såg han i en vardaglig konversation där? Sociala medier är ju ett vardagligt sammanhang, och jag tror att det är naturligt för många att skriva som de pratar, utan att fundera så mycket över det. Om du kommunicerar för jobbets räkning kan det dock vara bra att välja den form som anses korrekt, alltså jag såg honom – om det inte ingår i strategin att välja den talspråkliga formen. Om du skriver jag såg han riskerar du att någon inte tar dig på allvar.

Min rekommendation är att du alltid skriver jag såg honom i formella sammanhang, och att du har överseende med att andra kan skriva jag såg han om det är i ett mindre formellt sammanhang. Om det däremot är en officiell text från en kollega, som ska läsas av kunder eller andra externa läsare, så tycker jag att du ska be kollegan ändra texten till jag såg honom.

Läs fler av Klartexts språkbrev

Läs gärna de här språkbreven också:

  • Dom-reform: ska vi skriva dom i stället för de eller dem?
  • De eller dem – lär dig knepet för att välja rätt

Här hittar du alla mina tidigare språkbrev

Läs mer i Språkrådets frågelåda

Språkrådet skriver om det här och relaterade ämnen i sin frågelåda, bland annat här:

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This