Har någon sagt till dig att du inte får börja en mening med och eller men? Glöm det! Meningar som börjar med och eller men är både vanliga och fullt acceptabla såväl i skönlitteratur som i formella brukstexter. I Språkriktighetsboken som är utarbetad av Svenska språknämnden (numera Språkrådet) kan man läsa att uppskattningsvis vart femte men i dagstidningsspråk står som första ord i en mening.

Var kommer idén ifrån?

Samma bok har även en teori om var idén om att inte inleda meningar med och eller men kommer ifrån:

”Föreställningen att man inte bör inleda en mening med och eller men har nog att göra med övertolkningar av råd av detta slag om viss återhållsamhet. För barn i tioårsåldern som ska lära sig enkel interpunktion kan det också vara en användbar tumregel att inte börja en mening med och eller men. Men för texter av mer avancerat slag än elvaåringsuppsatser måste den tumregeln överges.”

Undvik gärna att börja flera meningar på raken med men. Men anger ju en motsats till det som just sagts och flera motsatser på varandra kan lätt bli förvirrande. Men någon generell regel mot och och men i början av meningar finns alltså inte.

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag och myndigheter. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva nyhetsbrev och webbtext, blogga, skriva lättlästa texter eller ta fram språkliga riktlinjer för text.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Behöver du texthjälp? Eller vill du veta mer? Hör av dig till Jenny Forsberg på jenny@iklartext.se.
Share This