Hur ska man skriva datum egentligen? Ska det skrivas med bara siffror eller ska månaderna vara med bokstäver? Och i vilken ordning ska siffrorna vara?

Det finns stor risk för missförstånd om du skriver 231024 – eller något av alternativen 23-10-24 eller 23/10/24. Betyder det den 24 oktober 2023 eller den 23 oktober 2024? Ännu värre blir det i internationella sammanhang, där olika länder har olika standarder för i vilken ordning man skriver siffrorna i datum. För att inte tala om när det handlar om ett datum när alla siffror är under 12, som 080301. Då finns det ännu fler tolkningsmöjligheter.

Datum med låga siffror är svårare än andra att tolka

Så länge det finns siffror i datumet som kan blandas ihop med varandra så kan det vara svårtolkat. När dagen i månaden är 12 eller under finns det fler siffror att blanda ihop. Likadant när årtalet är 31 eller under. Framemot år 2032 kan det alltså bli lättare att tolka datum som är skrivna med bara siffror, åtminstone de 12 första dagarna i varje månad.

Skriv ut månaden med bokstäver och årtalet med fyra siffror

Men självklart behöver alla datum vara begripliga, oavsett vilket år eller vilken dag det är. Så hur ska vi göra för att inte bli missförstådda? För det första kan vi se till att alltid skriva ut årtalet med fyra siffror. För det andra kan vi skriva ut månaden med bokstäver om det finns plats.

Skriv alltså den 24 oktober 2023 i löpande text. Det är klart och tydligt och går inte att missuppfatta.

På vilka andra sätt kan man skriva datum på svenska?

Om du har ont om plats eller av någon annan anledning vill skriva med bara siffror rekommenderar Språkrådet i första hand 24/10 2023, som de menar är det tydligaste skrivsättet.

Det är också korrekt att skriva 2023-10-24, alltså med fyra siffror i årtalet. Det kan vara ett bra skrivsätt att använda i filnamn och liknande.

Läs mer

Undvik ordningstal när du skriver datum

Språkrådet: Hur skriver man datum med siffror?

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This