Ibland granskar jag texter om vård och hälsa, och i vissa av texterna används substantivet mående flitigt. Här får du förslag på hur du kan skriva i stället.

Ordet mående kan ge en känsla av jargong. Det kan gå bra internt mellan experter och vårdpersonal, men i texter till personer som inte är insatta i fackområdet fungerar det ofta sämre.

Använd må i stället för mående

Ett sätt att göra texter tydliga är att använda verb, gärna enkla och aktiva. Ofta fungerar verbet alldeles utmärkt.

Tänk dig att du träffar en kollega i fikarummet och säger Hur är det med ditt mående idag? Inte så troligt va? Du säger snarare Hur mår du? Visst finns det skillnader mellan tal- och skriftspråk, men i det här fallet tycker jag gott att du kan ta med dig talspråkets enkla verb och använda det även när du skriver.

Här kommer några exempel på när substantivet mående används och hur du kan skriva om texten med verbet må i stället:

  • Mer rörelse – för ett bättre mående –> Rör på dig så mår du bättre
  • Jag vill ta tag i mitt mående –> Jag vill börja må bättre
  • Normalisering av dåligt mående –> Normalt att må dåligt
  • Måendet har gått upp och ner –> Ibland har han mått bra, ibland har han mått dåligt
  • Det påverkade deras vilja att sätta ord på sitt mående –> Det påverkade deras vilja att berätta hur de mår

Använd hälsa i stället för mående

Om det inte fungerar att använda verbet kan det vara ett alternativ att använda ordet hälsa i stället för mående. Det ger mindre känsla av jargong:

  • det psykiska måendet –> den psykiska hälsan

Behöver din arbetsplats begripliga texter?

Behöver du hjälp med texter på din arbetsplats? Jag språkgranskar, skriver och omarbetar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Varmt välkommen att kontakta mig och berätta vad du behöver hjälp med.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This