Vilken information ska vara med i din text? Kanske har du samlat på dig mer fakta än vad läsaren behöver?

När du skriver en text ska du alltid börja med att göra klart vem som ska läsa texten och varför. Vad ska läsaren tycka, veta och göra efter att ha läst texten? Läsaren har oftast frågor som hon vill ha svar på. Hjälp henne att hitta svaren.

Renodla din text så att den bara innehåller det relevanta

Renodla din text så att den bara innehåller just den information som läsaren behöver. Var kritisk när du väljer vilken information som ska vara med. Behöver läsaren verkligen veta vad som har uppdaterats sedan förra versionen av dokumentet? Kanske består bakgrundsinformationen av sådant som läsaren redan känner till? Stryk det i så fall.

Information som inte passar i din text kan ändå fylla en funktion någon annanstans. Fundera gärna på om texten ska ingå i ett annat dokument eller om det är information som faktiskt inte behövs.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This