Låt språket visa att det finns människor i din text! För det gör det. Det kanske låter konstigt, men det är faktiskt väldigt vanligt att vi skribenter försöker ”trolla bort” personerna ur texten. Det kan finnas många anledningar till det. Vi kanske inte har tagit reda på eller bestämt oss för vem som ska läsa texten. Eller så ser vi oss inte som ytterst ansvariga för texten vi skriver.

Resultatet kan bli en svårtolkad och tillkrånglad text. Vi tvingas omformulera oss för att undvika att nämna några personer. Ett vanligt sätt är att använda passiviseringar: ”Relevanta nyckeltal har räknats fram och analyserats”. Tala om vem som har räknat och analyserat! Är det du? Eller ditt företag? Säg det.

Gör dina läsare delaktiga i texten genom att tilltala dem med ”du” (eller kanske ”ni” om du skriver till flera personer). Skapa trovärdighet genom att framträda med ”jag” (eller”vi” om det är en hel organisation som står bakom texten). Låt din text skapa en dialog med läsaren.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This