Brukar du använda stavnings- och grammatikkontrollen i Word? Får du ibland de mest underliga förslag och påpekanden från datorn? Har man egentligen någon nytta av den här typen av program, eller ställer de bara till problem?

När fungerar det?

När har man nytta av stavnings- och grammatikkontrollen? För att upptäcka enklare korrekturfel, som felstavningar eller dubbla mellanslag fungerar den ofta utmärkt.

När fungerar det inte?

Att upptäcka grammatiska fel är ordbehandlaren sämre på. Du kanske har fått påpekanden av typen ”meningen tycks inte ha något verb”. Det kan bero på att ordbehandlingsprogrammet inte är tillräckligt avancerat på svenska för att känna igen alla verb. Sammansatta ord kan datorn också vara dålig på att känna igen. Den kan slå ner på ord som tågpersonal, men släppa igenom felaktiga särskrivningar som tåg personal, om ordbehandlingsprogrammet känner igen de enskilda orden, men inte sammansättningen.

Den stora faran med stavnings- och grammatikkontrollen är om du börjar lita blint på den, om du tar för givet att det är du som har fel och datorn rätt. Ordbehandlingsprogrammet har begränsningar, och det är oundvikligt att programmets förslag innehåller en del fel. När du börjar tro att din text är korrekt och välskriven bara för att datorn inte påpekar något, då ligger du illa till. Det finns till och med studier som visar att ju mer ovan skribenten är, desto mindre nytta har hon av stavnings- och grammatikkontrollen. Det innebär att om du skriver på ett språk som inte är ditt eget modersmål kan det rentav vara en nackdel att använda stavnings- och grammatikkontrollen.

Stavnings- och grammatikkontrollen är alltså ett användbart hjälpmedel, men i slutänden är det du själv som måste kontrollera om texten är korrekt.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This