Det finns flera skrivregler om när man ska skriva tal med siffror och bokstäver. En regel är att skriva lägre tal med bokstäver och högre med siffror. Det finns ingen exakt gräns. Språkrådet säger att ”gränsen dras vanligtvis någonstans mellan 12 och 20”. Här kan du läsa ett av mina tidigare språkbrev om att skriva tal och siffror.

Men hur gör man när reglerna krockar med varandra, till exempel i följande mening?

Arton procent i grupp A och 83 procent i grupp B visste hur de skulle göra.

Här har vi tre regler att ta hänsyn till:

  • Skriv tal med siffror när sifferuppgifterna är det viktiga i sammanhanget.
  • Skriv inte tal med omväxlande bokstäver och siffror när det handlar om samma typ av uppgifter.
  • Undvik att börja en mening med siffra.

Jag gissar att den som skrev den här meningen ändrade 18 till arton för att undvika att inleda meningen med en siffra, men då bröt hen i stället mot de två andra reglerna.

Den här meningen frågade jag Språkrådet om vid ett tillfälle. Jag fick svaret att den viktigaste regeln är att skriva tal med siffror när det är sifferuppgifterna som är viktiga. Om vi följer den regeln så ser meningen ut så här:

18 procent i grupp A och 83 procent i grupp B visste hur de skulle göra.

Genom att skriva så i stället följer vi dessutom regeln om konsekvens, genom att vi låter bli att blanda bokstäver och siffror för samma uppgifter. Det här är alltså ett bättre alternativ. En ännu bättre version kan vi få genom att ändra ordföljden så att vi inte heller inleder meningen med en siffra, till exempel så här:

I grupp A visste 18 procent hur de skulle göra, jämfört med 83 procent i grupp B.

Vill du ha tydliga och korrekta texter?

Vill du ha tydliga och korrekta texter som är anpassade efter läsarna? Som språkkonsult skriver och omarbetar jag svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Varmt välkommen att kontakta mig för att få ett kostnadsförslag.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This