Ibland används ordet som en synonym till när eller eftersom. Om det är oklart vilken av de två betydelserna ska ha så kan det bromsa läsningen. Välj därför när eller eftersom i stället.

Hjälp läsarna att göra rätt tolkning

Här kommer ett exempel på när används på det här dubbeltydiga sättet:

Vi tror att den här typen av samverkan är central, framför allt då den sätter skapandet i fokus.

Ska betyda när eller eftersom här? Båda tolkningarna är möjliga:

Vi tror att den här typen av samverkan är central, framför allt när den sätter skapandet i fokus.

Vi tror att den här typen av samverkan är central, framför allt eftersom den sätter skapandet i fokus.

De två tolkningarna ger texten lite olika betydelser. I det första alternativet är samverkan central i några av fallen, nämligen de fall när skapandet står i fokus. I det andra alternativet är samverkan alltid central; den sätter nämligen skapandet i fokus. Ser du skillnaden? Eftersom det finns två möjliga tolkningar kan det hindra läsningen genom att läsarna stannar upp för att försöka välja rätt tolkning. Hjälp läsarna genom att ge dem den korrekta tolkningen redan när du skriver texten.

Förutom dubbeltydigheten ger texten en byråkratspråklig ton när det används på det här sättet.

Då fungerar bra i många andra sammanhang

Som du vet används även i många andra sammanhang – Då tröttnade jag. Då säger vi så. Vad nu då? Det här var bara några exempel för att visa att ordet inte alltid är otydligt och byråkratspråkligt, utan bara när det är oklart om det ska betyda när eller eftersom.

Vill du ha tydliga texter med rätt stilnivå?

Vill du ha tydliga texter med en stil som är anpassad efter läsarna? Jag skriver och omarbetar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Varmt välkommen att kontakta mig för att få ett kostnadsförslag.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This