Du har säkert sett dem. Kanske har du blivit irriterad på dem eller inte förstått dem. Jag pratar om de krångliga orden.  Den skribent som använder onödigt krångliga ord kan ha många anledningar, här kommer några exempel:

  • Skribenten tycker att det låter finare.
  • Skribenten tror att man måste uttrycka sig på det sättet.
  • Skribenten förstår inte vad texten egentligen betyder.
  • Skribenten vill undvika ett känsligt ämne.

Men du som vill skriva begripliga och tydliga texter ska förstås inte falla i den fällan.

Tror att man måste uttrycka sig krångligt

Ett exempel som kan bero på att skribenten tror att man måste uttrycka sig krångligt är det här: Genomförandet implementeras. Utan sammanhang är det nästan omöjligt att förstå vad det betyder, men förmodligen kan det uttryckas begripligare med hjälp av verb istället för de långa och krångliga substantiven: Vi ska genomföra planen eller Vi ändrar vårt arbetssätt skulle kanske fungera här.

Undviker känsligt ämne

Ett exempel där skribenten har försökt undvika ett känsligt ämne är frasen I händelse av ditt frånfälle. Om man tycker att När du dör är för rakt på sak går det att skriva om med ett försiktigare men ändå begripligt ordval, till exempel Om du skulle avlida.

Tycker att det låter finare

Ett exempel där skribenten kanske tyckte att det krångliga ordet lät finare eller bättre är ikraftträdandedag. Där blir det tydligare att skriva att något börjar gälla.

Skriv begripligt och bli förstådd

Om du använder moderna och begripliga ord blir din text begripligare, och du blir förstådd.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This