Bli bra på korrekturläsning

Korrekturläsning, varför är det viktigt? Det finns inget egenvärde i att en text är korrekt och rättstavad – oftast kan vi förstå även en text med fel. Men du har mycket att vinna på att skriva korrekta texter. Ett fel sticker lätt ut och stör läsaren – och du vill ju...

Använd kolon

Kolon är ett användbart skiljetecken, men hur ska man egentligen använda det? Och vad är det för skillnad mellan kolon och semikolon? Kolon används vid: uppräkningar, exempel, förklaringar, specificeringar och sammanfattningar. Föregående mening är i sig ett exempel...

Undvik att störa läsaren

Som du vet så utvecklas språket hela tiden. Det gör att många språkregler som gällde för två, tre eller fyra decennier sedan har ändrats eller luckrats upp. Du har säkert hört mig eller någon annan språkvårdare säga att ”man kan säga både och” om två skrivsätt, varav...

Snälla eller snälle?

Reglerna för när ett adjektiv ska sluta på -a eller -e är inte entydiga. Vilka rekommendationer finns i dag? Snälle om män, snälla om kvinnor De flesta språkbrukare använder e-formen (snälle) när ordet syftar på en man och a-formen (snälla) när ordet syftar på en...

Skriv inte samt när det går lika bra med och

Samt och och betyder ju samma sak. Då kan man väl själv välja vilket av dem man ska använda. Eller? Nej, så enkelt är det inte. Och och samt har visserligen samma betydelse, men de fyller lite olika funktioner. Använd och i första hand Använd alltid och i första hand,...