Skriver du vänstertungt?

En bra regel när du skriver är att verbet ska komma så tidigt som möjligt i meningen. Om det inte gör det kallas det för att meningen är vänstertung, och det kan göra texten svårare att läsa. Det kan också vara bra att tänka på att subjektet (den som gör något) och...

Kan man skriva kommer utan att?

Allt oftare ser man exempel på att hjälpverbet kommer skrivs utan ett efterföljande att. Så här kan det se ut: Hon kommer klara sig bra. Kan man verkligen skriva så? Vanligt att stryka att Kommer är inte det enda verbet där att stryks ibland. Andra exempel är sluta,...

En tanke – en mening

Ett sätt att skriva tydliga texter är att inte ha med för mycket information i en och samma mening. En bra grundregel är en tanke – en mening. Så fort du kommer in på något annat än den ursprungliga tanken så sätter du punkt och börjar på en ny mening. Här är ett...

Själv eller ensam?

Jag bor själv. Det hör man ofta folk säga, och i många språkbrukares öron är det inget konstigt med det. Andra reagerar och tycker att det låter helt fel. ”Ja, det är klart, vem skulle annars bo åt dig?” Enligt dem är Jag bor ensam det enda korrekta alternativet. Så...

Skriv effektiva mötesprotokoll

Skriver du protokoll för möten? Skulle dina protokoll kunna bli tydligare och mer begripliga? Här får du tips på hur du kan skriva effektivare mötesprotokoll. Förbered ett dokument Förbered ett dokument där du har skrivit de olika punkterna på agendan som rubriker. Då...