Skrivregler är regler för hur vi använder svenska språket. De beskriver vad som är rätt och vad som är fel på svenska. I många fall har en språkfråga dock inte ett rätt svar, utan det finns olika möjligheter att uttrycka sig, som alla är korrekta.

De flesta språk används av många människor. Språk ändras också över tiden, genom att vi som använder språket och vår omgivning ändras. Till exempel kommer det nya företeelser i samhället, som vi behöver nya ord för. Efter ett tag kan en ny företeelse och det nya ordet leda till att ett annat ord blir omodernt och försvinner. Och så har språket förändrats. Det betyder att en skrivregel som gällde för tio eller tjugo år sedan kanske inte gäller idag.

En viktig anledning till att vi har skrivregler är att vi som använder språket ska vara överens om hur vi ska använda det just nu. Skrivreglerna är alltså ett sätt att undvika missförstånd.

Måste jag följa skrivregler?

Måste man följa skrivreglerna? Svaret är att det beror på vem du är och vad du skriver. Om du skickar ett privat meddelande till en kompis behöver du inte följa några skrivregler så länge din kompis förstår. Om du skriver texter i jobbet, kanske på uppdrag av en arbetsgivare eller en uppdragsgivare, behöver du antagligen vara mer formell och följa dagens skrivregler.

En text som inte följer skrivreglerna – och därmed avsändaren av den texten – riskerar att uppfattas som mindre professionell. Men självklart finns det tillfällen där du medvetet kan välja att bryta mot skrivreglerna för att skapa en viss effekt. För att kunna göra det behöver du dock ha koll på vilka regler du bryter mot och varför.

Det är absolut inget fel med att slå upp de skrivregler som du undrar över – det gör jag själv ofta. Men det kan ändå finnas en poäng med att lära sig några av de viktigaste skrivreglerna som du behöver i din vardag – bland annat för att spara tid och kunna jobba mer effektivt. När du väl har lärt dig några skrivregler kommer du kanske att märka att du hellre skriver på det korrekta sättet – även i ett privat meddelande till en kompis.

Vem bestämmer våra svenska skrivregler?

Det är lätt att tänka sig att det finns en myndighet som sitter och bestämmer hur det ska heta på svenska. Men sanningen är att vi språkbrukare bestämmer över språket. Språkrådet, som jag återkommer till i nästa stycke, kan rekommendera ett särskilt skrivsätt, till exempel för att det ska passa in i det svenska språksystemet. Men om inga språkbrukare börjar använda ett uttryck som Språkrådet rekommenderar så kommer det inte in i språket.

Var hittar jag skrivreglerna?

De skrivregler som rekommenderas i dag hittar du hos Språkrådet, som är den språkvårdande myndigheten i Sverige. De har en frågelåda där du kan söka på din språkfråga eller den skrivregel du undrar över.
Om du har frågor som du inte hittar svar på i frågelådan kan du kontakta Språkrådet på telefon, Twitter eller mejl. Här hittar du kontaktuppgifter till Språkrådet.

Språkrådet ger också ut boken Svenska skrivregler, som jag rekommenderar för alla som skriver texter på jobbet eller i vardagen.

Om du jobbar på myndighet finns även Myndigheternas skrivregler att följa. Du kan ladda ner Myndigheternas skrivregler i pfd-form. Den finns också i bokform om du hellre vill ha den i bokhyllan.

Få svaren på många språkfrågor i onlinekursen Skriv tydliga texter

I onlinekursen Skriv tydliga texter får du svaren på många av de vanligaste språkfrågorna – och får en mer utförlig genomgång av var du kan få svar på dina frågor framöver. Kursen riktar sig framför allt till dig som skriver i jobbet. Du lär dig att skriva professionella texter som läsarna förstår. Kursen är helt webbaserad och kursledare är Jenny Forsberg, examinerad språkkonsult i svenska på Klartext. Läs mer och anmäl dig till kursen Skriv tydliga texter.

Jenny Forsberg

Om Klartext

Jenny Forsberg på Klartext skriver och språkgranskar svenska texter åt företag, myndigheter och andra organisationer. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev, kundbrev eller lättlästa texter.

Vill du som enskild skribent lära dig att skriva bättre? Då är du varmt välkommen att gå onlinekursen Skriv tydliga texter.

Jenny är examinerad språkkonsult i svenska och har gjort texter begripliga sedan 1999. Behöver din arbetsplats texthjälp? Kontakta Jenny.
Share This